Functionaliteiten digitale meter bepaald

Functionaliteiten digitale meter bepaald voor zowel klant als netbeheerder

   

De Vlaamse regering heeft beslist aan welke voorwaarden de digitale meters voor elektriciteit en gas moeten voldoen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Zoals bekend kiezen we voor een eenvoudig model dat je zelf kan uitbreiden. Nu vastligt wat de digitale meter allemaal moet kunnen, kan Fluvius de aanbesteding afronden voor het einde van het jaar.

Welke functionaliteiten hebben de digitale meters voor elektriciteit en gas nodig? Aan welke voorwaarden moeten ze minimaal voldoen? Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein beslist. ‘We kiezen voor een eenvoudig model, om de kosten te beperken. Wie dat wenst, kan de meter zelf uitbreiden met extra applicaties’, zegt de minister.

Zowel de klant als de netbeheerder zullen de digitale meter kunnen ‘uitlezen’. Klanten krijgen op die manier meer inzicht in hun verbruik en kunnen in combinatie met slimme toepassingen energie besparen en hernieuwbare energie beter benutten. De netbeheerders zullen vanop afstand updates kunnen uitvoeren, de gebruiksperiode bepalen (bijvoorbeeld piek of dal), de toegang tot het distributienet verlenen of onderbreken en het vermogen instellen. Daardoor kunnen we het net beter beheren en netproblemen vermijden, wordt dynamische tarifering mogelijk, moet er niemand meer ter plaatse komen om de meterstanden op te nemen, zullen we fraude sneller opsporen, enz.


Gebruiksvriendelijke budgetmeter

Met de digitale meter zal ook voorafbetaling mogelijk zijn. Dat is essentieel om de digitale meter als budgetmeter in te zetten. Op een display in hun huis en via verschillende media (sms, website, telefoon, apps…) zullen gebruikers makkelijk hun openstaand saldo, hun betaalplan en hun gebruik (in euro en in kWh) kunnen raadplegen. De beveiliging van de data blijft te allen tijde een belangrijk aandachtspunt.

Voor de digitale meter voor gas gelden grotendeels dezelfde voorwaarden. Die zal ook kunnen communiceren met de digitale meter voor elektriciteit. Het besluit gaat nu voor advies naar de VREG, de privacycommissie en de Raad van State. Daardoor kan Fluvius de aanbesteding voor het einde van het jaar afronden. ‘We blijven op schema om vanaf 1 januari 2019 digitale meters te plaatsen. Dat betekent de start van een slim net, dat ons energiesysteem efficiënter en duurzamer zal maken’, besluit Bart Tommelein.

Bron: Vlaanderen.be Datum: 02-11-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 12°C

Max. 11°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners