Meer woningen verkocht in 2011

Meer woningen verkocht in 2011

    

ERA, het grootste netwerk van vastgoedmakelaars in België, maakte de resultaten van de Barometer bekend. Een jaarlijkse analyse van de Belgische vastgoedmarkt. Uit de cijfers blijkt dat de Belgische huizenmarkt stand houdt. 2011 was immers een actief jaar, verkoopsopdrachten stegen ten opzichte van 2010, er werden meer woningen verkocht en ook sneller en aan een hogere prijs.

Volgens de ERA Barometer zijn woningen in 2011 sneller en duurder verkocht

ERA publiceert sinds 2005 jaarlijks de Barometer. ERA baseert zich daarvoor op de verzamelde data van alle inkoop- en verkoopgegevens van haar 120, over heel het land actieve, kantoren en vergelijkt deze op regelmatige basis met dezelfde gegevens van haar afdelingen binnen andere Europese landen.

Meer transacties
De ERA makelaars kregen in 2011 in totaal 6.500 verkoopopdrachten, dat zijn er 12% meer dan in 2010. Daarmee wordt meteen al duidelijk dat 2011 een zeer actief jaar was. Het aantal verkopen steeg met 4% tot in totaal 5.327. De opdrachten stegen met andere woorden sterker dan het aantal verkopen. Het aanbod overtreft de vraag, waardoor kopers meer keuze hebben en er sprake is van een zogenaamde kopersmarkt.


Volgens de ERA Barometer zijn woningen in 2011 sneller en duurder verkocht

Hogere prijzen
De gemiddelde verkoopprijs van een huis met drie slaapkamers – de zogenaamde “referentiewoning” van ERA – steeg met 5% van 209.000 euro in 2010 tot 220.000 euro in 2011. De prijs van een referentieappartement – een appartement met twee slaapkamers - steeg in diezelfde periode met 7% van gemiddeld 166.000 euro naar 177.500 euro.

Woningen werden sneller verkocht
In 2011 stond een huis in België gemiddeld 91 dagen te koop, in 2010 was dat nog 96 dagen. Ter vergelijking: in 2009 waren er nog 103 dagen nodig om een handtekening te krijgen. Appartementen werden in 2011 gemiddeld in 102 dagen verkocht, dat was 10 dagen sneller dan in 2010.
In Vlaanderen werden de huizen wel sneller verkocht dan in Wallonië, respectievelijk na gemiddeld 88 en 107 dagen.

Realistischere vraagprijzen
De verhouding tussen de initiële vraagprijs en de uiteindelijk beklonken verkoopprijs zakte het afgelopen jaar van 12,8% naar 10,3% voor de referentiewoning. In combinatie met een daling van het aantal dagen eer een woning wordt verkocht, wordt het duidelijk dat de verkopers realistischer zijn geworden met hun vraagprijzen.

Omdat de waarde van een appartement veel gemakkelijker te bepalen is dan de waarde van een huis - er zijn immers veel meer gelijkaardige appartementen dan huizen - zijn de verschillen in vraag- en verkoopprijzen van appartementen veel kleiner. Voor het referentieappartement van ERA daalde de verhouding tussen initiële vraagprijs en uiteindelijke verkoopprijs dan ook slechts van 6,9% naar 6,6%.

Juiste prijs, snel verkocht: klein verschil tussen de vraag- en de verkoopprijs
ERA voerde ook studie naar de invloed van een “correcte” vraagprijs ten opzichte van een “te hoge” vraagprijs. Alain Declercq, Senior Consultant en Analist bij ERA licht toe: “Uit onze studie blijkt dat net geen 50% van de huizen werd verkocht in minder dan 60 dagen, waarbij de effectief gerealiseerde verkoopprijs gemiddeld slechts 4% afweek van de vraagprijs.
Huizen die daarentegen tussen de 120 en 200 dagen te koop stonden, werden gemiddeld 13% onder de vraagprijs verkocht. Dit toont aan dat een hoge vraagprijs niet leidt tot een hogere verkoopprijs, maar in tegendeel tot een lagere verkoopprijs dan wanneer van bij de start van de verkoop een correcte prijs werd gehanteerd.”

Gevolgen Energie Prestatie Certificaat beginnen zich af te tekenen
De impact van het EPC begint, nu de kopers zich bewuster worden van de noodzaak ervan en de alsmaar sterker stijgende energieprijzen, steeds duidelijker te worden.

Steeds meer woningen waarvan de kosten om te isoleren disproportioneel hoog zijn maar die wel op een mooi stuk grond staan, worden verkocht om kortstondig te bewonen of verhuurd te worden en nadien te slopen om er opnieuw te kunnen bouwen.

Vooruitzichten
Omdat er geen groot aantal woningen werden gebouwd met het risico ze niet te kunnen verkopen, is er ook geen structureel overaanbod op de Belgische markt. Er is een mooi evenwicht tussen vraag en aanbod in de meeste prijssegmenten. In markten waar dat evenwicht verloren zou kunnen gaan – daar waar er nog relatief veel nieuwbouw is, zoals soms aan de kust – kan een kleine verschuiving van die balans grote gevolgen hebben. ERA is ervan overtuigd dat de prijzen in 2012 stabiel zullen blijven, mits er geen grote sprong komt in de hypotheekrente en of het besteedbaar inkomen.Bron: ERA Datum: 29-01-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners