Windturbines klein vermogen - Engie en Fairwind

ENGIE en Fairwind werken samen voor windturbines met klein vermogen

    

ENGIE en FAIRWIND hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten voor de commercialisering en het uitbaten van windturbines van kleine vermogen. De windmolens van FAIRWIND met een vermogen tussen 10 en 50 kW zijn ideaal voor KMO’s en landbouwers.

Als pionier en toonaangevende speler bouwt en installeert Fairwind windturbines met een klein vermogen op een verticale as die ideaal zijn voor KMO’s en landbouwers. Deze windturbines laten een verlaging van 10% tot 30% toe van de elektriciteitsfactuur, dankzij de groene energie die lokaal geproduceerd en verbruikt wordt. De windturbines van Fairwind worden in België gebouwd en zijn 100% recycleerbaar. Het grootste windturbinemodel van Fairwind heeft een vermogen van 50 kW en een hoogte van 30 meter. Het produceert 100 MWh per jaar, wat overeenkomt met een gemiddeld verbruik van 30 gezinnen of een jaarlijks vermeden uitstoot van 44 ton CO2. Deze samenwerking versterkt de positie van FAIRWIND als toonaangevende Belgische constructeur  en uitbater van dit type windturbines.

Eind 2016 lanceerde ENGIE haar zonnepanelenaanbod SUN4BUSINESS voor haar businessklanten. Dankzij de samenwerking met Fairwind, heeft Engie vandaag een volledige gamma aan B2B-oplossingen voor gedecentraliseerde en groene energieproductie: fotovoltaïsch, warmtekrachtkoppeling, windturbines van kleine kracht en op termijn worden opslagoplossingen hieraan toegevoegd.

Philippe Van Troeye, CEO Engie Benelux : “Het partnerschap en het nieuwe  aanbod van Fairwind kaderen binnen een diepgaande transformatie van de  Engie Groep die de ambitie heeft om de toonaangevende speler te zijn van de energietransitie. Engie zet zich in om deze ambitie samen met haar 17 000 medewerkers in België waar te maken en door synergiën tussen haar filialen aan te moedigen. In dit geval zet Engie Electrabel zich in voor de commercialisering en Engie Fabricom voor de elektrische aansluiting. Door haar aanbod met de windmolens van Fairwind aan te vullen wil Engie haar rol als lokale leider van de energietransitie volop opnemen en haar klanten laten genieten van haar expertise  om hun energiefactuur en ecologische voetafdruk te verlagen.”

Philippe Montironi, CEO Fairwind: “Dit partnership is niet alleen een erkenning van onze expertise, het laat ons toe om te genieten van een kwalitatief commercieel netwerk. De wereld van de energie verandert, zelf energie produceren is niet langer een probleem en weldra kunnen we deze ook opslaan. De windturbines van Fairwind bieden vanaf hun installatie een groene en lokale productie  voor meer dan 20 jaar.”

Bron: Engie Datum: 27-08-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 10°C

Max. 11°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners