Elektronische registratie voor bouwwerven ?

Elektronische registratie voor bouwwerven ?

    

Binnenkort wil de federale regering elektronische registratie verplichten op grote bouwwerven. De Confederatie Bouw is steeds bereid om met de overheid samen te werken en de strijd tegen fraude en zwartwerk efficiënt aan te gaan, maar stelt vast dat het voorliggende systeem veel praktische problemen inhoudt.

Elektronische registratie op grote bouwwerven

Een werkgever moet ervoor zorgen dat zijn werknemers in het bezit zijn van een registratiemiddel dat compatibel is met het apparaat van de bouwdirectie. Maar wat met werknemers die verschillende bouwplaatsen aandoen? En wat met bouwplaatsen waar meerdere directies aanwezig zijn? Zo zou men kunnen komen tot een wirwar van verschillende systemen.

Het invoeren van drempels (bv. bouwplaatsen groter dan 500m_) zal altijd tot discussies leiden. Het argument dat KMO’s niet onder de regelgeving zullen vallen, is verkeerd: kleine en middelgrote bedrijven zijn ook aanwezig op grote bouwplaatsen.

Ook op het wettelijk vlak zijn er problemen. Er wordt een hoofdstuk rond fraude ingeschreven in de welzijnswet, wat op zijn minst ongebruikelijk is en problemen kan geven met definities als bouwdirectie, aannemer, werknemer enzovoort. Ook kunnen zelfstandigen niet verplicht worden zich in te schrijven of te registreren voor de uitoefening van hun beroep. Dat bepaalt de Europese dienstenrichtlijn.

De Confederatie betreurt dat men steeds maar de symptomen wil aanpakken zonder naar de oorzaken te kijken. Het is daarom dringend tijd dat men werk maakt van een gezond kader voor de bonafide bouwbedrijven. De forfaitarisering van sociale lasten zou hiervoor een goed begin zijn. Anderzijds wil de Confederatie Bouw ook alternatieven bieden voor de elektronische registratie: het systeem van een identificatiebadge voor iedereen die zich op de bouwplaats bevindt, werd als één van de pistes in die zin naar voren geschoven.Bron: VCB Datum: 07-06-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners