Eandis bouwt aan slim energienetwerk in Vlaanderen

Eandis bouwt aan slim energienetwerk in Vlaanderen

In Leest en Hombeek, twee deelgemeenten van Mechelen, heeft Eandis de eerste van 4.200 elektronische verbruiksmeters voor elektriciteit en aardgas officieel in dienst genomen. De start van deze zogenaamde ‘slimme meters’ gebeurde in aanwezigheid van Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering en het Stadsbestuur van Mechelen.

Eandis bouwt aan slim energienetwerk in Vlaanderen

In Leest en Hombeek, twee deelgemeenten van Mechelen, heeft Eandis de eerste van 4.200 elektronische verbruiksmeters voor elektriciteit en aardgas officieel in dienst genomen. De start van deze zogenaamde ‘slimme meters’ gebeurde in aanwezigheid van Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering en het Stadsbestuur van Mechelen.

Eandis - Slimme Energiemeter


Dat de bewoners van Leest en Hombeek de pioniersrol vertolken als eerste slimme energiegebruikers in Vlaanderen, kadert in het proefproject dat Eandis, samen met Infrax en PBE opzet om de werking van deze meters en de communicatie van de data degelijk uit te testen. Als het opzet in beide Mechelse deelgemeenten positief wordt geëvalueerd, volgt nog een tweede project met 40 000 meters. Pas als de resultaten van deze proefprojecten positief zijn, kan vanaf 2014 een verdere uitrol in de rest van Vlaanderen volgen.

Een slim netwerk: luxe of noodzaak?
De slimme netten en meters zijn niet alleen een technische noodzaak om het tweerichtingsverkeer van de energiestromen, als gevolg van de spectaculair toenemende lokale elektriciteitsproductie op een kostenefficiënte manier te kunnen beheersen. Ze vormen tegelijk een uitstekende hefboom voor een efficiënt energiebeleid in Vlaanderen.
Vlaams Minister-president Kris Peeters beklemtoonde dat dit initiatief cruciaal is voor het behalen van tal van belangrijke doelstellingen rond rationeel energiegebruik en het verminderen van de CO2-uitstoot.


Foto: Eandis


Slim communiceren via het elektriciteitsnet met Europese voorsprong
Het concept ‘slimme meters’ dat in Leest en Hombeek wordt uitgetest, steunt op betrouwbare datacommunicatie via de laagspanningskabels. In het jargon noemt men dat Power Line Communication (PLC). De ingenieurs van Eandis hebben – als eerste in Europa – deze communicatie op punt gezet door de ruis, die onvermijdelijk op laagspanningskabels aanwezig is, weg te filteren. Voorzitter Versnick was terecht trots dat die technische oplossing inmiddels is beschermd met een Europees octrooi, meer nog, er is zelfs een wereldwijd octrooi in behandeling.

Investeren in een slim energienetwerk geeft tal van voordelen
De algemene invoering van een slim netwerk vergt grote investeringen, maar de eindbalans is positief, niet alleen door de lagere verbruikskosten voor de consument, maar ook door een aantal maatschappelijke voordelen, die zich situeren in volgende domeinen:
  • vermeden kosten voor investeringen in bijkomende productiecapaciteit;
  • dalende verbruikskosten door grotere energie-efficiëntie;
  • beperking van fraude en vermindering van CO2-emissies;
  • een onmiskenbare schakel om het quotum van de hernieuwbare energie te behalen;
  • baten die een onrechtstreeks financieel voordeel opleveren zoals vlottere administratieve verwerking van verhuizingen, correctere verbruiksfacturen, een beter beheer van storingen op het net …
Een slim netwerk heeft een duidelijk maatschappelijk doel: het draagt bij tot minder energieverbruik, tot meer hernieuwbare energie en tot minder broeikasgassen. Via het intelligente energienetwerk, kan de gemeenschap de mogelijkheden van hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer ten volle exploiteren.

Bron: Eandis
26/04/2010

Bron: Eandis Datum: 26-04-2010

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 24°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners