Snel duidelijkheid over hypothecaire aftrek

Snel duidelijkheid over hypothecaire aftrek

   

Woensdag raakte bekend dat het verdwijnen van de federale hypothecaire aftrek niet enkel zou gelden voor nieuwe woonkredieten, maar ook voor bestaande leningen. De vreest ervoor dat door de aanhoudende onduidelijkheid de bouwsector voor jaren dreigt stil te vallen.

Overheveling hypothecaire belastingsaftrek naar de gewesten

De bouwbedrijven worden overstelpt vragen van klanten die zich afvragen wat de toekomst nu brengt voor hun woonkrediet. De overheid gaat hier uit de bocht met haar onduidelijke communicatie en dat mensen hun bouwplannen zullen uitstellen tot er wel duidelijkheid is.

De bouwsector stevent af op een recessie want alle indicatoren springen op rood: dalende bouwvergunningen, een dalend vertrouwen van de aannemers, een dalende activiteit en een stijgend aantal faillissementen. Een verkeerde beslissing over de hypothecaire aftrek zal de doodsteek betekenen voor dit jaar en de volgende jaren.

De Confederatie Bouw dringt erop aan dat de gewestregeringen liever vandaag dan morgen duidelijkheid moeten scheppen en de mensen de garantie moeten geven dat de stimuli van de overheid dezelfde zullen blijven, zowel voor bestaande als voor nieuwe leningen.

Botte afschaffing
Ook de Bouwunie pleit uitdrukkelijk voor een duidelijk en efficiënt ondersteuningsbeleid. "Belangrijk is ook dat de subsidies, premies en andere tegemoetkomingen lang genoeg onveranderd blijven." Dit zou een belangrijke motivatie zijn voor (ver)bouwers en moet mee zorgen voor de betaalbaarheid van een eigen woning.



Bron: Laatjebouwen.be Datum: 22-01-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners