Doorbraak in dossier weekendverblijven

Doorbraak in dossier weekendverblijven

   

Gedeputeerde Koen Helsen legde aan de provincieraad de definitieve vaststelling van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, de zogenaamde PRUP’s en clusters weekendverblijven voor de drie pilootgemeenten Essen, Wuustwezel en Herselt voor.

Dossier weekendverblijven in de Provincie Antwerpen

Met deze drie ruimtelijke uitvoeringsplannen komt er eindelijk een oplossing voor de eigenaars van de weekend-woningen, die al meer dan 30 jaar in onzekerheid leven.

We zijn als provincie Antwerpen de eerste provincie in Vlaanderen die een algemene methodiek heeft uitgewerkt om de problematiek van de weekendverblijven aan te pakken, aldus Koen Helsen (open vld), en bijgevolg ook de eerste provincie die uitvoeringsplannen uitwerkt voor een aantal pilootclusters van weekendverblijven.

Permanente bewoning
Vele bewoners van weekendhuisjes leefden in onzekerheid omdat hun weekendverblijf zonevreemd gelegen is, permanent bewoond wordt of niet degelijk vergund is. Vooral de permanente bewoning is een actueel probleem. Vaak is er een gebrek aan de juiste infrastructuur, een moeilijke bereikbaarheid voor de hulpdiensten en tal van milieutechnische problemen zoals water- en bodemvervuiling.

Daarenboven zijn de gemeentebesturen verplicht om deze permanente bewoners in te schrijven in het bevolkingsregister, niettegenstaande permanent wonen in een recreatiegebied niet is toegelaten volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. ‘Een situatie die rechtsonzekerheid met zich meebrengt voor de bewoners’, beklemtoont Koen Helsen, ‘waardoor zij vaak de speelbal werden in juridische en ruimtelijke discussies’.

Uitdovend karakter
De deputatie van de provincie Antwerpen besliste om voor de permanente bewoning van weekendverblijven een uitdovend woonrecht als basisprincipe aan te nemen. Enkel indien het ruimtelijk verantwoord is kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Zo kan, wanneer het ruimtelijk opportuun is, een cluster weekendverblijven die aansluit op een bestaande woonkern of op zichzelf een degelijke kern vormt, herbestemd worden naar ‘specifiek woongebied’. Het kan ook zijn dat vanuit natuuroogpunt de permanente bewoning in een cluster versneld dient uit te doven om natuurherstel mogelijk te maken.
De pilootclusters worden herbestemd naar recreatief woongebied, behalve cluster C6, die niet in aanmerking komt voor herbestemming en agrarisch gebied blijft.

Bosrijk karakter blijft gegarandeerd
Om het bosrijk karakter van het gebied te garanderen worden een aantal stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in de PRUP’s. Zo mag de woning maar een maximaal volume hebben van 550m_ en een maximale oppervlakte van 100m_ en moet het perceel minimaal 1.000 m_ zijn. De ontbossing van het perceel wordt beperkt tot 300m_ en langs alle perceelgrenzen wordt een bouwvrije zone opgelegd van 3m.Bron: Provant Datum: 25-09-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners