Distributienet aangepassen decentraal energiemodel

Distributienet moet aangepast zijn aan toekomstgericht decentraal energiemodel

    

Vlaanderen kent vandaag twee distributienetbeheerders, Eandis en Infrax. Het idee deze te fuseren tot één energiedistributiebedrijf kan positief zijn gelet op de te verwachten efficiëntiewinsten. “Ik kies voor een energiedistributiebedrijf dat inspeelt op de noden van de toekomst. Ons energielandschap verandert namelijk razendsnel. Daarom moet er over gewaakt worden dat we niet evolueren naar een klassiek staatsbedrijf. Een samenwerking mogelijk maken tussen de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de burgers, lijkt me een beter alternatief”, aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Eandis en Infrax zijn momenteel de twee actieve spelers in ons Vlaams distributienet. Het voorstel om de evolutie in te zetten naar één energiedistributienetbedrijf kan ik ondersteunen, gelet op de verwachte efficiëntiewinsten. “Het is hierbij wel cruciaal dat we niet uitkomen bij een klassiek staatsbedrijf. Ons energielandschap evolueert van een centraal naar een decentraal model. Het distributiebedrijf dat zich in zo’n energietoekomst situeert moet ook inspelen op de noden van die toekomst.” Daarnaast vind ik dat er een kerntakendebat moet gevoerd worden. Welke taken moeten strikt noodzakelijk worden uitgevoerd door zo’n energiedistributiebedrijf?

Ons energiedistributienet is strategische infrastructuur. Daarom hebben we daar als Vlaamse overheid zeker een functie te vervullen. Dit betekent niet dat Vlaanderen 100% aandeelhouder moet worden, wel ben ik van mening dat we met de Vlaamse overheid een strategisch aandeel kunnen hebben in de werking van dit bedrijf. De distributienetbedrijven zijn immers ook uitvoerders van het Vlaamse beleid. Die link moeten we versterken.

Verder ben ik voorstander van de aanwezigheid van lokale besturen in zo’n energiedistributiebedrijf, zij het onder enkele voorwaarden. Zo wil ik het aantal mandaten fel afslanken, evolueren naar meer transparantie, en de weg naar een professioneel bestuursmodel inslaan, waar voldoende expertise aanwezig is. 

Naast de Vlaamse overheid en de lokale besturen vind ik dat vooral de burgers de kans moeten krijgen om te investeren in de energiesector. De uitdagingen van onze energieomslag zijn groot. Een gedeeltelijke beursgang creëert de mogelijkheid om extra kapitaal vrij te maken om die omslag verder te zetten en laat de Vlaming toe te investeren in ons decentraal energiemodel. Voorbeelden van participaties in windturbines leren ons dat dit kan bijdragen tot het creëren van een draagvlak voor o.a. hernieuwbare energie.

Bron: Bouwen, Wonen en Energie Vlaanderen Datum: 04-03-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners