Digitalisering van energieprestatieregelgeving

Digitalisering van energieprestatieregelgeving

    

In de commissie Energie van het Vlaams parlement stemden de parlementsleden voor de wijzigingen aan de energieprestatieregelgeving die Vlaams minister van Energie Bart Tommelein voorstelde. ‘We verlagen de administratieve last door de digitalisering van de EPB-aangifte. En we vereenvoudigen en verduidelijken de regelgeving op verschillende vlakken.’

Om de twee jaar evalueert het Vlaams Energieagentschap (VEA) de energieprestatieregelgeving. De EPB-eisen, berekeningsmethode, maar ook de procedures en de administratieve lasten werden herbekeken. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein greep de evaluatie aan om enkele belangrijke wijzigingen in te voeren.


‘Eerst en vooral digitaliseren we de startverklaring en de EPB-aangifte. Zo zorgen we voor een administratieve lastenverlaging van vele tientallen pagina’s per aangifte. Daarnaast verduidelijken we de regels rond wie verantwoordelijk is voor het halen van de EPB-eisen in geval van een overdracht van de constructie tijdens de uitvoering van de werken’, aldus Bart Tommelein. ‘Nog twee andere aanpassingen die de duidelijkheid op het terrein vergroten: gemeentes kunnen niet langer extra lokale EPB-eisen stellen en de functie van EPB-verslaggever is voortaan onverenigbaar met het beroep van aannemer of installateur. Dat laatste is belangrijk om de objectiviteit van het verslag te garanderen en ervoor te zorgen dat dezelfde regels gehanteerd worden voor iedereen.’


Bron: Vlaanderen.be Datum: 28-01-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners