Bouw verwacht daling in 2012

Bouw verwacht daling in 2012

    

Voor 2012 verwacht de bouwsector een daling van de bouwactiviteit met 1,5%. Dat blijkt uit de voorstelling van het jaarverslag van de Confederatie Bouw. Het jaar 2011 werd wel nog met een aanzienlijke groei afgesloten (+4%).

VCB verwacht daling bouwactiviteit in 2012

Het contrast tussen 2011 en 2012 geldt voor de hele Belgische economie, maar heeft dus bij de bouw een zeer uitgesproken karakter. Met de geraamde terugval in 2012 zal de bouw over de hele periode 2009-2012 uiteindelijk niet gegroeid zijn.

De productie van nieuwbouwwoningen zal in 2012 met 4,5% achteruitgaan. Dit is een rechtstreeks gevolg van het lage jaartotaal van vergunningen in 2011. Met slechts 44.115 vergunningen werden we geconfronteerd met het laagste peil in 10 jaar tijd. Voor de renovatiemarkt zal de terugval nog drastischer zijn. We spreken hier van een daling met 8%.
Grootste boosdoener is hier het verdwijnen van bijna alle fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen. De niet-woningbouw en de burgerlijke bouwkunde houden de zaken nog enigszins recht met een groei van respectievelijk ongeveer 3% en 4%.

De bouw anno 2012 kampt ook met een probleem van competitiviteit. Er moet kwaliteitsvol en goedkoop worden gebouwd, wat een grote uitdaging is voor onze Belgische bouwbedrijven. Ze lijden onder de zware concurrentie van illegale arbeid en goedkope buitenlandse ondernemingen. Een verlaging van de sociale lasten in de bouw is dus een eerste vereiste om het concurrentievermogen in de bouw te versterken. Daarnaast moet de strijd tegen zwartwerk worden voortgezet met efficiënte maatregelen. En de arbeidsmarkt moet meer dynamiek krijgen door een flexibelere arbeidstijdorganisatie toe te staan.

De Confederatie Bouw doet ook een oproep aan de overheid om te blijven investeren in infrastructuurwerken, zonder dat dit weegt op de inkomsten. De kloof met onze buurlanden inzake overheidsinvesteringen blijft toenemen. De onderinvestering in transportinfrastructuur weegt op het concurrentievermogen van ons land. De overheid zou in dat verband meer een beroep kunnen doen op privéfinanciering via concessieovereenkomsten en projectobligaties.

En ook het woonbeleid verdient grote aandacht. Het aantal nieuwbouwwoningen vermindert al jaren, terwijl de woningnood alleen maar toeneemt. Men moet ervoor zorgen dat gezinnen ertoe worden aangezet om opnieuw in vastgoed te beleggen. De continuïteit van de woonbonus is daarvoor van groot belang. Een ander idee is dat men de reële kosten van een woning aftrekbaar zou kunnen maken van de belastingen. Op die manier wordt het opstellen van facturen gestimuleerd en doet men het zwartwerk dalen.

Al deze maatregelen kunnen de bouw helpen om de negatieve balans terug naar de juiste kant te doen omslaan. Bovendien hebben ze tot gevolg dat ook de Belgische economie wordt ondersteund. De bouw heeft immers een meezuigend effect: zo wordt geraamd dat 1% groei in de bouw de economie met 0,1% doet groeien.Bron: VCB Datum: 17-06-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners