Daling aantal bouwvergunningen

Daling aantal bouwvergunningen

   

Het orderboek van de meeste aannemers bevatte voor het laatste kwartaal van 2012 werk voor een kleine 6 maanden, dit betekend een daling met 0,7%. Ook het aantal vergunningen ging achteruit voor zowel woongebouwen als niet-woongebouwen en dit zowel voor nieuwbouw en renovatie.

De Bouwbarometer en het aantal bouwvergunningen

Stemming van de aannemers
Volgens het gemiddelde op drie maanden is de kloof tussen de pessimisten en optimisten verder vergroot. Het aandeel aannemers met een pessimistische visie nam toe maar het percentage optimisten bleef stabiel zoals in de vorige drie maanden.

Activiteit stabiliseert
Volgens de laatste gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen is de bouwactiviteit (op kwartaalbasis) tijdens het derde kwartaal van 2012 lichtjes toegenomen met 0,1%. Dit is het eerste cijfer sinds het vierde kwartaal van 2011 met positieve groei voor de bouwsector. In vergelijking met een jaar geleden steeg de activiteit met 0,7%. In het derde kwartaal van 2012 is de werkgelegenheid in de bouwsector echter wel gedaald. Ook het vorige kwartaal (2de kwartaal 2012) kende de tewerkstelling een negatieve groei.


De Bouwbarometer en het aantal bouwvergunningen

Orderboekjes: werk voor een kleine 6 maanden
In het laatste kwartaal van 2012 (oktober tot december) bevatte het orderboek van de aannemers, volgens het driemaandelijks gemiddelde, werk voor 5,39 maanden. Dit is een daling van 0,7% in vergelijking met het vorige kwartaal (juli tot september 2012) en een daling met 0,4% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2011. De trend blijft verder negatief gericht.

Woningbouw: daling bij zowel nieuwbouw als renovatie
Tijdens het derde kwartaal van 2012 (van juli tot augustus) werden 10.859 nieuwe woningen toegestaan. Dit is een daling van 4,3% in vergelijking met het vorige kwartaal (april tot juni). Tijdens deze periode werden nog 11.341 vergunningen afgeleverd. Deze afname is enkel te wijten aan een aanzienlijke daling van 13,9% voor het aantal vergunningen van nieuwe appartementen. Het aantal vergunningen voor eengezinswoningen kon wel positieve cijfers voorleggen en steeg met 7,9% in dezelfde periode. Er werden wel nog steeds meer vergunningen afgeleverd voor appartementen dan voor eengezinswoningen. De trend voor vergunningen voor nieuwe woningen geeft dan ook een daling aan.
Voor de renovatie van woningen werden tijdens het derde kwartaal 7.516 vergunningen afgeleverd. Dit is een daling met 5,7% tegenover de vorige drie maanden (april tot juni), toen 7.966 vergunningen werden afgeleverd. De recentste gegevens duiden op een dalende trend.

Faillissementen: daling met 4,5%
Tijdens de periode van september tot november werden 468 bouwbedrijven failliet verklaard. Dit is een daling van 4,5%. De vorige periode van juni tot augustus kwam dit cijfer nog op 490. Het is van begin 2012 geleden dat de stijgende tendens van het aantal faillissementen in de bouwsector is stopgezet.Bron: Confederatie Bouw Datum: 19-01-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners