Confederatie Bouw vreest voor betaalbaarheid

Confederatie Bouw vreest voor betaalbaarheid verplichte verzekering

    

De federale regering heeft beslist dat architecten, aannemers en overige dienstverleners in de bouwsector een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering zullen moeten aangaan.

De Confederatie Bouw begrijpt dat er een oplossing moet komen voor de juridische ongelijkheid tussen architecten en de andere bouw-spelers, maar die verplichte verzekering moet dan wel betaalbaar, beheersbaar en controleerbaar zijn.

Desondanks blijft de Confederatie Bouw van mening dat de verplichte verzekering voor aannemers niet de beste oplossing is voor de bescherming van de consument, die meer zal betalen voor zijn woning. De consument is vooral geïnteresseerd in een betaalbare bescherming. Dat zou wel mogelijk zijn via een goedkoper alternatief, voorgesteld door de Confederatie Bouw. Het betreft hier een ‘waarborgfonds’ dat dan zou tussenkomen bij problemen van 10-jarige aansprakelijkheid en waarbij de aannemer failliet gaat.

Confederatie Bouw waardeert wel de inspanningen van de ministers om een afgebakend systeem uit te tekenen. De toepassing van de verplichte verzekering zal beperkt zijn tot het bouwen van een woning en het renoveren ervan waar de tussenkomst van een architect verplicht is. Het systeem zal de 10-jarige aansprakelijkheid dekken die betrekking heeft op de stabiliteit en de stevigheid van de woning, alsook op waterdichtheidsproblemen die deze stabiliteit of stevigheid in het gedrang kunnen brengen.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw Datum: 21-10-2016

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners