CIB Vlaanderen reikt Pieter Pourbusprijs uit

CIB Vlaanderen reikt Pieter Pourbusprijs uit aan minister Geert Bourgeois

Op vrijdag 25 april 2008 vond de tweede editie plaats van de Real Estate Awards, dé prijzen van de Vlaamse vastgoedsector. Tijdens dit prestigieuze en avondvullende event in het Kasteel van Saffelaere in Lochristi, werden de Pieter Pourbus- en de Georges De Wandeleer-prijzen van CIB Vlaanderen uitgereikt.

CIB Vlaanderen reikt Pieter Pourbusprijs uit aan minister Geert Bourgeois

Op vrijdag 25 april 2008 vond de tweede editie plaats van de Real Estate Awards, dé prijzen van de Vlaamse vastgoedsector. Tijdens dit prestigieuze en avondvullende event in het Kasteel van Saffelaere in Lochristi, werden de Pieter Pourbus- en de Georges De Wandeleer-prijzen van CIB Vlaanderen uitgereikt.

CIB Vlaanderen

Ook de CIB Federaties, die binnen CIB de diverse vastgoedberoepen vertegenwoordigen, reikten verschillende prijzen uit. Voor Brussels minister Guy Vanhengel en Marc De Buck, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, waren er speciale prijzen. Samen met ERA beloonde CIB Vlaanderen ook nog het beste eindwerk van een student vastgoed met de ERAsmusprijs.

Door een persjury en het Directiecomité van CIB Vlaanderen werd de Pieter Pourbusprijs 2008 toegekend aan Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

Sinds het aantreden van Geert Bourgeois als Vlaams minister in 2004 werd heel wat gerealiseerd dat van grote invloed en nut is voor de Vlaamse vastgoedmakelaars die gespecialiseerd zijn in de nichemarkt van het toeristisch vastgoed. Ingrijpend en belangrijk voor de toekomst van de sector van de huurvakantiewoningen zijn de goedkeuring van het reisbureaudecreet, van het logiesdecreet en van het derde Kustactieplan. De wijze waarop telkens overleg wordt gepleegd met de representatieve beroepsorganisaties kan gelden als een voorbeeld. Ook het Kabinet van de minister is doordrongen van het nut van een goed overleg met de beroepsorganisaties.

De Pieter Pourbusprijs werd door CIB Vlaanderen voor het eerst in 1984 toegekend. De prijs gaat naar een politicus, bestuurlijke instantie of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vastgoedsector in Vlaanderen. De prijs werd toegekend door het Directiecomité van CIB Vlaanderen en een onafhankelijke persjury.

Door het Directiecomité van CIB Vlaanderen werd mevrouw Karine De Roeck-Schoeters aangewezen als laureaat van de 19de Georges De Wandeleerprijs

Karine heeft de voorbije twintig jaar heel wat belangrijke functies binnen CIB of op vraag van CIB opgenomen. 20 jaar onbaatzuchtige inzet op hoog niveau voor de beroepsorganisatie CIB wordt nu beloond met de Georges De Wandeleerprijs.

Special Achievement Award
De Raad van Bestuur van CIB Oost-Vlaanderen en het Directiecomité van CIB Vlaanderen hebben de Special Achievement Award 2008 toegekend aan Marc De Buck, gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen

Gedeputeerde Marc De Buck is de drijvende kracht bij de Provincie Oost-Vlaanderen om steun te verlenen aan het nieuwe project van CIB Vlaanderen: EUREF 2008, het international vastgoedcongres. Tegelijk wist en weet hij bij herhaling de vastgoedsector te boeien als spreker bij diverse gelegenheden. Zijn hart voor vastgoed is meer dan een rechtvaardiging voor deze prijs!

Excellence Award CIB Vlaams Brabant
De Raad van Bestuur van CIB Vlaams-Brabant en het Directiecomité van CIB Vlaanderen hebben als laureaat van de Excellence Awards CIB Vlaams Brabant Guy Vanhengel aangewezen, Brussels minister voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica

Guy Vanhengel, Vice-Eerste Minister van de Brusselse regering, slaagt er steeds in om private en publieke initiatieven in en om de vastgoedsector nauw te doen samenwerken (PPS-projecten). Vaak wordt cultuur gekoppeld aan vastgoed, denk maar aan de subsidie voor het mooie project van striptekenaar Marc Sleen. In het kader van zijn steun aan dergelijke projecten wordt hem deze prijs toegekend.

ERAsmusprijs
Voor het eerst werd ook de ERAsmusprijs (ERA Award for Excellence) uitgereikt tijdens de Real Estate Awards. Met de ERAsmusprijs en het bijbehorende certificaat willen ERA en CIB Vlaanderen de prestaties erkennen van de laureaat die zich van zijn collega's vastgoedstudenten heeft weten te onderscheiden door de uitzonderlijke kwaliteit van zijn eindwerk en daarvoor dan ook het hoogste aantal punten behaalde (in juni 2007).

De jury kende de ERAsmusprijs 2008 toe aan Ann Gillis (Hogeschool Antwerpen/Mechelen) voor haar eindwerk met het onderwerp Bouwen buiten de lijntjes van de wet & Bouwmisdrijven en een kijk op zonevreemde woningen

Het eindwerk verduidelijkt in een klare taal en op een overzichtelijke wijze de problematiek van bouwmisdrijven en zonevreemdheid. Naast dit theoretische gedeelte wordt de materie aan de hand van een werkelijke casus verduidelijkt. De beknopte volledigheid maakt het werk interessant voor elke vastgoedmakelaar.


Recente Laureaten van de Pieter Pourbusprijs (noot: niet uitgereikt in 2005 en 2006)
2007: Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
2004: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), voor de algemene erkenning van de vastgoedmakelaar, controle op toegang tot beroep, opleiding, verzekering, ...
2003: Philippe Janssens (Stadim), voor zijn studies en cijfermateriaal over de vastgoedmarkt.
2002: Jaak Gabriëls, voor het systeem van de opleidingscheques, waardoor de permanente vorming nog een extra duwtje in de rug kreeg en meer dan ooit betaalbaar werd.
2001: Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media

Recente Laureaten van de Georges De Wandeleerprijs (noot: niet uitgereikt 2004-2006).
2007: Walter Devlies, gewezen voorzitter CIB Vlaams-Brabant en lid Raad van Bestuur CIB Vlaanderen, als blijk van waardering voor getoond engagement.
2003: Pol Dewaele, die met zijn dynamisch voorzitterschap een grote impuls gaf aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van CIB West-Vlaanderen.
2002: Mark Van De Woestijne, docent voor beginnende makelaars én voor titularissen, ijverde voor opleiding in het beroep, voorzitter CIB Oost-Vlaanderen en CIB Vlaanderen, lid Uitvoerende Kamer van het BIV.
2001: Eddy Verweirde, voor zijn inzet voor CIB Vlaanderen.

Bron: 
26/04/2008

Bron: Datum: 26-04-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 23°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners