Campagne ‘Warm Gebaar’

Campagne ‘Warm Gebaar’

De jaarlijkse verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijke hap uit ieders budget, met als gevolg dat een steeds grotere groep mensen zijn energiefactuur niet meer kan betalen. Het Sociaal Verwarmingsfonds reikt deze groep mensen de hand, en komt gedeeltelijk tussen met een verwarmingstoelage.

Sociaal verwarmingsfonds - Campagne Warm Gebaar

Omdat het Sociaal Verwarmingsfonds iedereen wil bereiken die recht heeft op een toelage, lanceert het nu samen met BRAFCO een campagne om de verwarmingstoelage te promoten.

Campagne ‘Warm gebaar’
Op 28 april start het Sociaal Verwarmingsfonds samen met de Belgische Federatie van Brandstofhandelaars (BRAFCO) een actie ter promotie van de verwarmingstoelage. De actie zal de consument enerzijds informeren over het bestaan van de verwarmingstoelage en anderzijds toelichten hoe kleine (en goedkope) aanpassingen een groot verschil kunnen maken in de energiefactuur, want “de goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt!”. Deze informatie wordt verzameld in een transparante nieuwsbrief die over heel België verdeeld zal worden.

Om de boodschap aan de man te brengen, hebben het Sociaal Verwarmingsfonds en BRAFCO ervoor gekozen om de actie in belangrijke mate te laten dragen door de chauffeurs die de stookolie, lamppetroleum of propaangas leveren bij de consument thuis. «Deze keuze heeft vooral te maken met het directe contact tussen de chauffeur en de energiegebruiker»,verduidelijkt Walter Kuylen, directeur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Opleidingsnamiddag voor chauffeurs
“De bedoeling is niet dat de stookoliechauffeurs de rol van de OCMW adviseur gaan overnemen, maar ze zullen er wél voor zorgen dat de informatie over de toelage én de praktische tips om energie te besparen de energieverbruiker bereikt, zodat deze op zijn beurt ten rade kan bij het OCMW”, voegt Walter Kuylen eraan toe.

Of een consument al dan niet in aanmerking komt voor een toelage, wordt volledig beslist door het OCMW. Hiervoor moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden – de (huur)woning verwarmen met mazout, lamppetroleum of propaangas bijvoorbeeld.

Energiesnoeiers en FRGE
Ook de Energiesnoeiers - www.energiesnoeiers.net - verlenen hun steun aan dit initiatief. Alle praktische tips om snel en goedkoop energie te besparen werden met hun medewerking opgelijst in de nieuwsbrief. Ter aanvulling informeert het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) ook over het bestaan van goedkope leningen die toegekend kunnen worden om deze energiebesparende ingrepen uit te voeren.Bron: Sociaal Verwarmingsfonds Datum: 06-05-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 15°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners