Bouwwerven moeten binnen de vijf weken energie heb

Bouwwerven moeten binnen de vijf weken energie hebben

Vanaf 1 juni moeten "standaard"-bouwwerven binnen een maximale termijn van vijf weken zijn aangesloten op het elektriciteits- of gasnet. Dat zijn de aannemersfederaties, de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt)

Bouwwerven moeten binnen de vijf weken energie hebben

Vanaf 1 juni moeten "standaard"-bouwwerven binnen een maximale termijn van vijf weken zijn aangesloten op het elektriciteits- of gasnet. Dat zijn de aannemersfederaties, de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt)

Bouwwerf

en de distributienetbeheerders overeengekomen. Dat zegt Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf.

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen in juli 2003 duurt het vaak veel langer om op bouwwerven een elektriciteits- of gasaansluiting te krijgen. Volgens een enquête van Bouwunie in oktober vorig jaar, duurt dit bij de helft van de werven meer dan vier weken, met uitschieters tot twee à drie maanden, waar dit "een paar jaar eerder meestal slechts een week duurde".

Afspraken
Onder leiding van de VREG werd daarom overleg opgestart om tot afspraken te komen. "De constructief verlopen overlegronde eindigde op 30 maart met afspraken rond bindende maximumtermijnen", aldus Nadia Schepens, juridisch adviseur bij Bouwunie.

Vanaf 1 juni mag de duurtijd van aanvraag tot effectieve aansluiting nog hoogstens vijf weken bedragen voor "standaardaanvragen" (dit zijn aanvragen tot 25 kVa en binnen 25 meter van de rooilijn). Volgens Schepens valt "het overgrote deel" van de aanvragen hieronder. De aanvraag door de aannemer moet voorts aan een aantal voorwaarden voldoen.

Communicatie
Om tot betere communicatie te komen, hebben de distributienetbeheerders volgens Bouwunie gegarandeerd dat aannemers "vlotter zullen worden doorgeschakeld naar de door technici bemande back-office". Het aantal klantenkantoren zal worden verdubbeld en aanvragen via elektronische weg zullen worden gepromoot.

Bouwunie is tevreden met het bereikte akkoord, maar vindt de termijn van vijf weken nog te lang. "Aannemers willen hun aansluiting binnen de drie weken, behalve voor uitzonderlijke gevallen", zo luidt het. In het najaar zullen de betrokken partijen de gemaakte afspraken en vooruitgang evalueren.

Bron: Het Laatste Nieuws
5/04/2006

Bron: Het Laatste Nieuws Datum: 05-04-2006

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 11°C

Max. 9°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners