Bouwvergunningen op laagste peil sinds eind 2010

Bouwvergunningen op laagste peil sinds eind 2010

   

Na de sterke toename van het aantal toegekende bouwvergunningen tijdens de eerste vier maanden van dit jaar is dit aantal in mei en vooral in juni fors gedaald. In juni van dit jaar werden 43% minder vergunningen voor nieuwe wooneenheden toegekend dan in juni 2013. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) had dit verwacht.

Aantal toegekende bouwvergunningen op Laagste peil sinds 2010

De toename van de eerste vier maanden had vooral te maken met bouwers die anticipeerden op de verstrenging van het E-peil op 1 januari 2014 en daarom hun bouwaanvraag voor deze datum indienden. Een vergelijking van de volledige eerste jaarhelft van 2014 met die van 2013 schets onterecht een veel te positief beeld van de reële situatie op de Vlaamse woningbouwmarkt.

De achteruitgang van het aantal toegekende vergunningen treft nu zowel de huizen- als de appartementsbouw. In juni 2014 werden in Vlaanderen slechts 1.077 nieuwe huizen vergund en amper 793 nieuwe flats. Het aantal vergunde flats lag 50% lager dan in juni 2013 en het aantal vergunde huizen 30% lager. De appartementsbouw werd later getroffen door een daling van het aantal toegekende vergunningen dan de huizenbouw omdat de verwerking van vergunningen voor de appartementsprojecten doorgaans iets langer duurt dan die voor huizen.


Aantal toegekende bouwvergunningen op Laagste peil sinds 2010

Het aantal vergunningen ligt daardoor zowel voor huizen als voor flats op een uitzonderlijk laag niveau. Het is al sedert eind 2010 geleden dat het aantal vergunningen voor huizen en flats zo laag lag als in juni 2014.

Voor de komende maanden verwacht de VCB dat het aantal toegekende bouwvergunningen voor huizen en flats laag zal blijven. Op het terrein daalt de bouwactiviteit. Dat blijkt onder meer uit het dalend aantal bouwstarts. Bovendien zijn de orderboeken van de woningbouwers sedert eind 2013 verslechterd.

De opstoot van bouwvergunningen voor nieuwe huizen en flats in Vlaanderen in het begin van 2014 had niets te maken met een fundamentele verbetering van de woningbouw. Het ging om de verwerking van vergunningen die versneld voor 2014 werden aangevraagd om aan strengere energieregels te ontsnappen. Kandidaat-bouwers beschikken nu over een voorraad aan vergunningen waarvoor een lager E-peil van toepassing is en geen verplicht aandeel hernieuwbare energie geldt.

In tegenstelling tot Vlaanderen is in Wallonië het aantal vergunningen voor nieuwe woongelegenheden van 2012 tot begin 2014 relatief constant gebleven. Daar zijn er begin dit jaar geen strengere energienormen ingevoerd en werden de vergunningsaanvragen dan ook niet versneld.
Bron: Datum: 27-09-2014

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners