Bouwbedrijven verwachten terugval van orders

Bouwbedrijven verwachten terugval van orders

Sedert de tweede helft van 2008 evolueert de bouwconjunctuur negatief. Steeds meer bouwbedrijven zien de vraag naar werken almaar afnemen. Een overduidelijke meerderheid ziet ook de tewerkstelling in de bouw erop achteruitgaan.

Bouwbedrijven verwachten terugval van orders

Sedert de tweede helft van 2008 evolueert de bouwconjunctuur negatief. Steeds meer bouwbedrijven zien de vraag naar werken almaar afnemen. Een overduidelijke meerderheid ziet ook de tewerkstelling in de bouw erop achteruitgaan.

Bouwwerf

Om de activiteiten en de tewerkstelling in de bouw opnieuw aan te zwengelen dringt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bij de Vlaamse regering erop aan om nu onmiddellijk 500 bouwwerven te lanceren.

Uit het rapport van de Nationale Bank van januari 2009 over de evolutie van de Belgische bouwconjunctuur blijkt dat de bouwbedrijven de toekomst steeds somberder tegemoet zien. Sommigen slagen er vooralsnog in hun activiteit en tewerkstelling min of meer op peil te houden.
Maar voor de komende maanden ziet een duidelijke meerderheid van de bouwbedrijven de activiteiten afkalven en de tewerkstelling teruglopen. Bovendien heersen deze negatieve vooruitzichten in alle deelsectoren van de bouw, zowel bij de bouw van woningen, flats en niet-woongebouwen (zoals kantoor-, handels- en industriegebouwen) als bij de uitvoering van wegen- en infrastructuurwerken.

Naar buitenlands voorbeeld vraagt de VCB aan de Vlaamse regering om nu onmiddellijk 500 bouwwerven op te starten. Het volstaat niet daarvoor op papier de investeringsbedragen te verhogen. Tegelijk moet de regering voluit van de laatste maanden van haar legislatuur gebruik maken om de begrote investeringsbudgetten effectief aan te wenden en zoveel mogelijk investeringsdossiers voor uitvoering klaar te stomen.

Deze impuls moet er nog voor de regionale verkiezingen van juni komen. De Vlaamse regering heeft steeds gesteld een ‘investeringsregering’ te willen zijn. Zij moet deze roeping waarmaken over de nakende verkiezingsperiode heen. De verkiezingen mogen op het vlak van investeringen niet tot een hiaat leiden.

Aanbestedingsrijpe dossiers
Met het oog op de samenkomst van het VBOC heeft de VCB een concrete lijst van aanbestedingsrijpe investeringsprogramma’s opgesteld:

  • Vooreerst is er het vijfjarenprogramma om 800 gevaarlijke verkeerspunten aan te pakken. Het voorbereidend studiewerk rond deze werken is al grotendeels afgerond. Het komt er nu op aan dit belangrijke investeringsprogramma af te ronden.
  • Ook in de welzijnssector liggen een aantal aanbestedingsrijpe dossiers klaar. Het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) zit momenteel met een aantal bijna afgewerkte investeringsdossiers voor rustoorden voor een totaal subsidiebedrag van ongeveer 90 miljoen euro.
  • In 2008 heeft de Vlaamse regering voor ongeveer 400 miljoen euro in scholen geïnvesteerd. Het is belangrijk dat zij dit jaar een gelijkaardig bedrag voor scholenbouw uittrekt. Het volstaat hiervoor te putten uit de lange wachtlijsten van investeringsdossiers die nog altijd bestaan bij het Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).
  • Tevens moet de Vlaamse overheid dringend werk maken van de kunstgrasvelden en multifunctionele sportcentra die al werden voorgedragen en geselecteerd in het kader van het Vlaams sportinfrastructuurplan.
De Vlaamse regering moet de constructies met PPS (publiek-private samenwerking) waarvan de voorbereiding al ver is gevorderd, zo snel mogelijk afwerken. Het is nu wel niet het moment om met nieuwe PPS-constructies en nieuwsoortige aanbestedingsprocedures te experimenteren. Het enige criterium bij de selectie van de nog uit te voeren werken is dat zij zo snel mogelijk op de markt kunnen worden gebracht.
De VCB verwacht dan ook vooral soelaas van een verhoging van de reguliere investeringskredieten waarmee de werken traditioneel worden aanbesteed.

Elke 100 miljoen euro die de overheid investeert, zorgt nog altijd voor 1.600 tot 2.000 manjaren werk, waarvan 800 à 1.000 direct in de bouwbedrijven zelf en 800 à 1.000 indirect. Het totale effect zal dichter bij 1.600 manjaren liggen als het om weinig complexe nieuwbouw gaat, dichter bij 2.000 als er bijvoorbeeld meer complexe renovaties aan te pas komen.

Bron: VCB
7/02/2009

Bron: VCB Datum: 07-02-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners