Bijzondere informatieplicht voor vastgoedmakelaar

Bijzondere informatieplicht: de vastgoedmakelaar tussen hamer en aambeeld

In de 45 gemeenten waarvan het plannen- en vergunningregister beschikbaar is, geldt conform het Decreet Ruimtelijke Ordening een bijzondere informatieplicht bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen. Bemiddelaars zijn gehouden de vastgoedconsument rond 5 concrete thema’s te informeren.

Bijzondere informatieplicht: de vastgoedmakelaar tussen hamer en aambeeld

In de 45 gemeenten waarvan het plannen- en vergunningregister beschikbaar is, geldt conform het Decreet Ruimtelijke Ordening een bijzondere informatieplicht bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen. Bemiddelaars zijn gehouden de vastgoedconsument rond 5 concrete thema’s te informeren.

Bouwgrond

Deze verplichting werkt consumentbeschermend en kan alleen maar sterk aangemoedigd worden. CIB Vlaanderen VZW wil dan ook voluit meewerken om de consument correct te beschermen.

Hier stelt zich evenwel een merkwaardig probleem. De vastgoedmakelaar dient deze informatie te verkrijgen van steden en gemeenten. Er bestaat evenwel geen regelgeving rond termijnen of kostprijs. De bouwinspectie is bijzonder formeel en stelt dat er geen publiciteit mag worden gevoerd zolang de vastgoedmakelaar niet over de vereiste gegevens beschikt. Omgekeerd vraagt de vastgoedconsument dat de vastgoedmakelaar zijn opdracht snel en efficiënt uitvoert. Hij heeft weinig begrip voor deze vertraging.

Er is in deze dan ook sprake van een duidelijke anomalie in de wetgeving. Burgerrechtelijk moet de vastgoedmakelaar immers onmiddellijk uitvoering geven aan zijn bemiddelingsopdracht, terwijl het Decreet Ruimtelijke Ordening hem zulks verbiedt! CIB Vlaanderen VZW wil alles in het werk stellen om hieraan tegemoet te komen:

CIB Vlaanderen VZW is thans bezig met het inventariseren van de tijdsspanne waarbinnen de steden en gemeenten de nodige gegevens verstrekken, alsook van de kosten die zij daarvoor aanrekenen. In sommige steden en gemeenten kan de nodige informatie relatief snel worden aangeleverd tegen een redelijke kostprijs (bv. Wevelgem, met een gemiddelde duurtijd van 3 tot 4 dagen en een gemiddelde kostprijs van 30 à 50 Euro). In andere steden en gemeenten daarentegen duurt het veel langer vooraleer de makelaar alle vereiste informatie in zijn bezit heeft (bv. Gent, met een gemiddelde duurtijd van 1 tot 2,5 maanden en een gemiddelde kostprijs van 50 à 100 Euro).

CIB Vlaanderen VZW dringt aan op overleg
CIB Vlaanderen VZW dringt al ruim vier maanden aan op overleg met het kabinet van minister VAN MECHELEN over de praktische problemen die de makelaar ondervindt bij de toepassing van de bijzondere informatieplicht. Zo vraagt zij in ieder geval om de mogelijkheid te hebben goederen aan te bieden in afwachting van aflevering van informatie. Het kabinet heeft vandaag nog toegezegd de agendering van dit gesprek prioritair te bekijken. CIB Vlaanderen VZW wil dit gesprek in de grootste constructiviteit aangaan.

CIB Vlaanderen VZW bereidt juridische actie voor
CIB Vlaanderen VZW pleit voor overleg en zal die houding niet verlaten. Toch werd tegelijk een erudiet advocatenkantoor aangesteld om zich over de kwestie te buigen. CIB Vlaanderen VZW zal niet aarzelen om het Vlaams Gewest en de reeds Ontvoogde Steden en Gemeenten te dagvaarden, indien een oplossing uitblijft.

Het is volgens CIB Vlaanderen ondenkbaar dat een vastgoedmakelaar zijn cliënten moet teleurstellen, terwijl rigide overheidsregels hem verbieden te werken…

Bron: CIB Vlaanderen
13/06/2008

Bron: CIB Vlaanderen Datum: 13-06-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 15°C

Max. 19°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners