Aonneboilerfederatie lanceert InfoZonneBoiler.be

Belgische zonneboilerfederatie lanceert InfoZonneBoiler.be

    

De leden van de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken ATTB – sectie 5 (thermische zonne-energie) grijpen Batibouw aan om een compleet vernieuwde website te lanceren die een concreet, niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die mensen met bouw- of renovatieplannen over zonneboilerinstallaties kunnen hebben. Een website die niet enkel een nieuwe naam heeft – www.InfoZonneBoiler.be – maar waarop ook de mascotte van de Belgische zonneboilerfederatie – het inmiddels gekende 3D-figuurtje SolarBoy – een prominentere rol gaat spelen.

Van Belsolar tot InfoZonneBoiler

In 1998 verenigden quasi alle Belgische leveranciers van systemen voor thermische zonne-energie of zonneboilers zich tot ‘Belsolar’. Sinds 2010 maakt Belsolar deel uit van sectie 5 van ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken.

Exact 5 jaar geleden (tijdens Batibouw 2012) lanceerde Belsolar met www.belsolar.be de eerste website die een concreet, niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die mensen met bouw- of renovatieplannen over zonneboilerinstallaties kunnen hebben. Eveneens al 5 jaar voert de sectorassociaties tal van campagnes om mensen duidelijk te maken wat een zonneboilerinstallatie precies is en wat de voordelen van zonneboilerinstallaties zijn. Zonneboilers staan garant voor een grote winst voor het milieu en een voor een forse besparing op het energierekening voor sanitair warm water, vloer- of zwembadverwarming. Ze betekenen tevens de laagst mogelijke instapdrempel naar hernieuwbare energie vermits de overheid premies voor de installatie van een zonneboiler voorziet  en vermits zonnecollectoren op het dak heel wat minder plaats in nemen dan zonnepanelen (pv-panelen) die zonlicht omzetten in elektriciteit.  

Hoewel de campagnes die Belsolar tot dusver voerde steevast heel mediageniek waren en de website, zonder enige vorm van onlinepromotie, inmiddels door bijna 200.000 Belgen werd bezocht, blijkt dat nog heel wat kandidaat-(ver)bouwers verkeerdelijk denken dat Belsolar een bepaald merk van zonneboilers is. Daarom dat Belsolar besliste om voortaan onder de naam InfoZonneBoiler (in het Frans: Info-Chauffe-Eau-Solaire) verder te werken en ook zijn websiteadres om te schakelen van www.belsolar.be naar www.InfoZonneBoiler.be.


Prominente plaats voor SolarBoy

InfoZonneboiler.be heeft niet enkel een nieuwe naam en steekt niet enkel in een nieuw jasje. De website laat er ook zijn mascotte SolarBoy, die minister Tommelein als peter en minister Fremault als meter heeft, veel meer aan het woord.

SolarBoy, het ondertussen bekende 3D-figuurtje met een thermische zonnecollector als hoed, een opslagvat als romp en als onderlijfje een douchekop waaruit warm water stroomt van zodra de hoed zonlicht opvangt, visualiseert alleen al door zijn vormgeving hoe een zonneboiler werkt.

Op InfoZonneboiler.be gaat SolarBoy via illustraties en ‘explainer movies’ nog meer als gids fungeren om alle informatie over de werking van een zonneboiler te geven, om uit te leggen wat de mogelijkheden van zonneboilerinstallaties zijn, en om aan te tonen waarom kiezen voor zonnewarmte belangrijker is dan ooit.   


Meer info ?

www.InfoZonneBoiler.be
www.facebook.com/SolarBoybyBelsolar/

Bron: InfoZonneBoiler.be Datum: 14-01-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners