Belg nog steeds baksteen in de maag

Belg nog steeds baksteen in de maag

    

Vandaag de dag zijn bijna drie op vier Belgen (74%) eigenaar van een woning, een lichte daling ten opzichte van twee jaar geleden (78%). Toch blijven Belgen uiterst gemotiveerd als het gaat over het verwerven van een eigen stek.

Belg met een baksteen in de maag

Maar hoe haalbaar is dit nog gezien de huidige economische situatie, de houding van financiële instellingen en de beschikbare panden op de markt? CENTURY 21 onderzocht de opportuniteiten en uitdagingen van de toekomstige eigenaarsmarkt.

De Belgische eigenaarsmarkt onder druk
Met 74% van de Belgische bevolking die zich eigenaar van een huis of appartement mag noemen, bevindt België zich in de kopgroep van West-Europa wat betreft woningbezit. In Frankrijk bedraagt dit percentage bijvoorbeeld 56%, in Nederland is 55% eigenaar.

In 2010 bedroeg dit eigenaarspercentage in België echter nog 78%. Er duiken signalen op die aangeven dat ‘eigenaar zijn’ in de toekomst niet meer voor elke Belg weggelegd zal zijn. Zo bemoeilijken de dalende koopkracht en de terughoudende houding van financiële instellingen steeds vaker de toegang van kandidaat-kopers tot de eigenaarsmarkt. De trend van financiële instellingen om kandidaat-kopers zowat 10% tot 20% van het aankoopbedrag zelf te laten financieren, speelde in 2012 een temperende rol op de eigenaarsmarkt. Ook op de toekomstige eigenaarsmarkt zullen deze factoren mogelijk een afremmende invloed hebben.


Belg met een baksteen in de maag

Verder speelt ook het sneltempo waarmee de Belgische bevolking aangroeit een rol op de eigenaarsmarkt: in 2011 groeide het aantal Belgen met ruim 1%, voor de toekomst wordt een gelijkaardige stijging verwacht. Door deze snelle groei zullen gronden en betaalbare woongelegenheden in de toekomst schaarsere goederen worden.
Daarnaast beïnvloedt ook de economische crisis het aantal eigenaars. De vele ontslagen en faillissementen zorgen voor een toename van het aantal werklozen, wat ertoe leidt dat in de toekomst meer Belgen hun lening niet langer zullen kunnen afbetalen en ze zich genoodzaakt zullen zien hun eigendom terug op de markt aan te bieden.

Enige nuancering is op zijn plaats
Ondanks de bovenstaande evoluties zijn de Belg en een baksteen nog steeds twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo gaven bijna negen op de tien jongeren aan voor hun dertigste een eigen woning te willen kopen.

Het is dus zeker en vast niet allemaal kommer en kwel op de eigenaarsmarkt. Zowat 1 op 5 actieve Belgen3 (1,5 miljoen op 7 miljoen) zijn vandaag via allerlei kanalen actief op zoek naar vastgoed. “Niet verwonderlijk gezien de hoge huurprijzen”, geeft Mathieu Verwilghen aan. “En deze lijken in de toekomst enkel te zullen stijgen”.Bron: Century 21 Datum: 24-11-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners