Verwarmingssector betreurt stimulansen

Verwarmingssector betreurt stimulansen

   

De ATTB, De Associatie voor de Thermische Technieken van België, onthult in deze eindejaarsperiode de trends in haar sector. In 2011 blijft de verwarmingssector relatief stabiel, zonder bijzondere groei. Wél een opvallend element: de verkoop van warmtepompen stijgt met 80%. Stookolie daarentegen verliest 5% en thermische zonnepanelen (voor warmwaterproductie) treden beetje bij beetje uit de schaduw van de fotovoltaïsche zonnepanelen (voor elektriciteitsproductie).

ATTB is de associatie voor de Thermische Technieken van België

Deze cijfers worden reeds vóór het einde van het jaar bekendgemaakt omdat de markt in deze eindejaarsperiode enorm wordt verstoord. Door de aankondiging van het opheffen van de fiscale stimulansen voor energiebesparingen, hetgeen de ATTB enorm betreurt, ontstaan er immers onjuiste cijfers.

Sinds een tiental jaar moedigt de federale overheid de burgers met allerhande acties aan om energie te besparen. De burger bewust maken van de noodzaak om bijvoorbeeld daken en muren te isoleren of de verwarmingsketel of ramen te vervangen, is een proces dat veel tijd vergt. Door de een aantal belangrijke fiscale stimulansen te schrappen, draait de regering deze langzame mentaliteitsverandering terug.

Het vervangen van een verwarmingsketel is één van de meest efficiënte middelen waarover burgers beschikken om hun energieverbruik fors te doen dalen zonder al te grote wijzigingen aan hun huis te moeten aanbrengen. De fiscale stimulansen maakten deze aanpassingen voor velen een haalbare investering. Bovendien waren ze gericht op efficiëntere hoogrendementsketels. Deze investering verzekerde een beduidende en onmiddellijke energiebesparing tot zelfs 40% en kon tijdens de levensduur van de verwarmingsinstallatie minimum twee maal worden terugverdiend.

In België zijn de meeste verwarmingsinstallaties sterk verouderd, waardoor de fiscale stimulansen voor verwarmingsketels op stookolie meer dan noodzakelijk zijn. In ons land werden meer dan 400.000 verwarmingsketels in de jaren 1970 geïnstalleerd. Vandaag vertegenwoordigt verwarming ongeveer 75% van het energieverbruik van gebouwen ofwel 23,4% van het totale energieverbruik, een niet verwaarloosbaar aspect in het kader van de strategie ‘Europa 20/20/20’ (20% energierendement, 20% duurzame energie en 20% vermindering van het broeikaseffect).

België in vergelijking met andere Europese landen
België kenmerkt zich, in vergelijking met het Europese gemiddelde, door grote en verouderde woningen die weinig efficiënt zijn op vlak van energieverbruik. Een gemiddelde woning in Vlaanderen heeft een oppervlakte van 175m_, tegenover 140m_ in Nederland en 130m_ in Duitsland.2 Appartementen zijn veel efficiënter dan woningen (met 2, 3 of 4 gevels). Ze zijn kleiner en verliezen minder energie langs de muren, daken en vloeren. Nochtans kent het vastgoedlandschap in België een veel groter aandeel huizen ten opzichte van appartementen.

Bovendien zijn onze woningen bijzonder oud in vergelijking met het Europese gemiddelde. Dit geldt voornamelijk voor Wallonië en in mindere mate voor Vlaanderen. Dit is problematisch op vlak van energieverbuik, aangezien het energierendement van oude woningen lager is dan dat van nieuwe woningen. Volgens het jaarrapport van de VEA (Vlaams Energie Agentschap) ligt het rendement van een recente nieuwbouwwoning drie keer hoger dan dat van een woning die vóór 1970 werd gebouwd en twee keer hoger dan dat van een woning die tussen 1971 en 1985 werd gebouwd.

De ATTB doet een oproep aan de Gewesten en de installateurs
In dit opzicht lanceert de ATTB een oproep aan de Gewesten en aan de installateurs. Aangezien energie nu een gewestelijke bevoegdheid is, moeten de Gewesten hun verantwoordelijkheden opnemen en de mogelijkheid aangrijpen om hun ambitie op dat vlak waar te maken. De installateurs spelen ook een cruciale rol.
België telt honderdduizenden gebouwen die makkelijk hun energieverbruik zouden kunnen verminderen. Er is hier een cruciale rol weggelegd voor de installateur. Vandaag is het een uitdaging voor hen om de eindverbruikers te overtuigen zich in te zetten om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in hun woning te doen dalen.Bron: ATTB Datum: 30-12-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 16°C

Max. 15°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners