Aanvechten bouwvergunning strikter gereglementeerd

Aanvechten van bouwvergunning vastgoedprojecten wordt strikter gereglementeerd

   

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen klaar om het aanvechten van bouwvergunningen voor vastgoedprojecten strikter te reglementeren. Dat is nodig, want jaarlijks wordt bijna de helft van alle beroepen afgewezen die bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden ingediend.

Volgens de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), die 150 vastgoedontwikkelaars in ons land vertegenwoordigt, moeten deze maatregelen de wildgroei van beroepen en bezwaren tegengaan.

Wie het niet eens is met de plannen voor een nieuw vastgoedproject, kan sinds 2009 naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen om bezwaar in te dienen. Jaarlijks krijgt ze daar zo’n achthonderdtal beroepen voorgelegd van buurtbewoners en anderen. Opmerkelijk is echter dat de laatste jaren systematisch de helft van die beroepen werd afgewezen, veelal omdat de klacht niet gegrond was. Intussen liggen diezelfde vastgoedprojecten stil, waardoor er vaak heel wat vertraging wordt opgelopen en ook de extra kosten niet uitblijven.


Belangenschade en rechtsplegingsvergoeding

Op de vooravond van Mipim, het grootste vastgoedevent in Europa, laat BVS nu weten dat er verandering op til is. Eén van de belangrijkste maatregelen die op tafel ligt, is het strikter beperken van de inspraakmogelijkheden om zo een eind te maken aan de eindeloze “heen-en-weerspelletjes”.

“Vandaag kunnen omwonenden het nalaten om een bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek - dat juist dient om klachten over te maken - maar vervolgens toch nog beslissen om in beroep te gaan zodra de vergunning is afgeleverd. Dat zal dus veranderen. Straks wordt het enkel nog mogelijk in beroep te gaan als men ook tijdens het openbaar onderzoek een klacht heeft ingediend.” Volgens Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder van BVS.

Andere belangrijke maatregelen zijn de invoering van de belangenschade en van een zogeheten rechtsplegingsvergoeding. Zo zal diegene die de rechtszaak opstart, moeten kunnen bewijzen dat hij belangenschade ondervindt. Indien hij de rechtszaak verliest zal hij bovendien een vaste rechtsplegingsvergoeding moeten betalen ten voordele van de partij die in het gelijk wordt gesteld.


Open voor inspraak

Volgens BVS zullen de maatregelen dit voorjaar nog van kracht gaan. De sectororganisatie juicht de maatregelen toe, gezien er al lange tijd sprake was van een complete wildgroei van bezwaren en beroepen. Wel benadrukt de organisatie dat dit niet wil zeggen dat er geen bezwaar meer kan worden aangetekend.


Belangrijk signaal

BVS hoopt dat de maatregelen van de Vlaamse overheid alvast een signaal zijn voor de andere gewesten om gelijkaardige initiatieven te nemen. Volgens de sectororganisatie zou dat zowel heel wat kopers als de vastgoedsector ten goede komen.
“De veelheid aan juridische procedures drijft nu de kostprijs van heel wat vastgoedprojecten op, met alle gevolgen vandien voor de kopers. De initiatieven die de Vlaamse overheid nu neemt voor een efficiënter en rechtvaardig beroepssysteem, zullen in het voordeel van iedereen spelen.” Dixit Olivier Carrette, afgevaardigd bestuurder BVS.


UPSI-BVS is de sectororganisatie die zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel de vastgoedontwikkelaars, -investeerders en verkavelaars in ons land vertegenwoordigt. De leden van UPSI-BVS zijn goed voor 60 procent van de omzet in de vastgoedsector.

Bron: UPSI-BVS Datum: 11-03-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners