Zonneboilers … de eerste stap

Zonneboilers … de eerste stap

    

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen een minimumhoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen.

Zonneboilerinstallaties voor hernieuwbare energie

Aan die verplichting kan voldaan worden door gebruik te maken van een warmtepomp, van zonnepanelen, van een zonneboiler, van een biomassa-installatie, van een aansluiting op een net voor stadsvernieuwing of -koeling of van een participatie in een hernieuwbaar energieproject op provinciaal niveau.

Van deze 6 manieren vormen zonneboilerinstallaties de meest evidente manier om aan de verplichting tot hernieuwbare energie te voldoen en meteen ook tot 60% op de factuur voor verwarming van water te besparen. Een must voor alle nieuwe woningen dus, maar zeker ook renovaties.


Zonneboilerinstallaties voor hernieuwbare energie

Nieuwe EPB-verplichtingen
Vanaf 2014 mogen nieuwe gebouwen in Vlaanderen een E-peil van maximum E60 in plaats van E70 behalen. Muren, daken, ramen… dienen dus verplicht nog beter te worden geïsoleerd om zo weinig mogelijk energie te verliezen. Verder moet elke Vlaamse woning vanaf 2014 ook verplicht een minimumaandeel energie uit hernieuwbare bronnen halen. Om aan die EPB-verplichting te voldoen, moet één van de volgende zes maatregelen worden toegepast in de woning: een zonneboiler, een pv-installatie, een warmtepomp, een biomassa-installatie, een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling, een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie. Voor woningen die niet aan de eis tot hernieuwbare energie voldoen, wordt het maximale E-peil nog 10% strenger (maximum E54).

Zonneboilerinstallaties
Zonneboilers met thermische zonnecollectoren vormen de meest toegankelijke oplossing om te profiteren van de gratis energie van de zon. Een zonneboilerinstallatie bestaat uit een opslagvat en een aantal zonnecollectoren op het dak. In tegenstelling tot fotovoltaïsche zonnepanelen die elektriciteit opwekken, vangen zonnecollectoren het zonlicht op en zetten dit om in warmte.
We spreken dan van thermische zonne-energie. Die warmte wordt opgeslagen in het opslagvat van de zonneboiler en kan vervolgens gebruikt worden om het sanitaire water voor bad, douche en keuken op te warmen.
Je cv-ketel of warmwatertoestel moet enkel nog bijverwarmen op het ogenblik dat er onvoldoende zonlicht beschikbaar is. Dat betekent een grote winst voor het milieu en een forse besparing op je energierekening. Zelfs met de kosten van de naverwarming kan je hiermee op jaarbasis tot 60% van de energie besparen die nodig is om het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen. Bovendien dragen zonneboilers in belangrijke mate bij tot de reductie van de CO2-uitstoot van gebouwen, hebben ze een lange levensduur, nemen ze weinig plaats in en vergen ze relatief weinig onderhoud.

Voor meer informatie en concrete, niet-merkgebonden antwoorden op alle vragen over zonneboilers kan elke consument en elke professional terecht op de website van Belsolar, de Belgische federatie voor thermische zonne-energie. www.belsolar.be is het objectieve zonneboiler-infoplatform bij uitstek en stelt ook alle merken voor die het Belsolar-label dragen..


Zonneboilerinstallaties voor hernieuwbare energie

Korte terugverdientijd
Voor zonneboilers krijg je heel wat premies. In Vlaanderen krijgen energie- en budgetbewuste nieuwbouwers een premie van de netwerkbeheerders en van sommige gemeenten. Bij renovatiewerken is er een renovatiepremie van het Vlaamse Gewest. Inwoners van Brussel kunnen een beroep doen op de energiepremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hoewel die voor dit jaar is stopgezet) en een aanvullende premie van sommige gemeenten. In Wallonië geeft het Waalse Gewest premies voor het plaatsen van zonneboilers, en sommige provincies en gemeenten doen er nog een duit bovenop.

Deze premies zijn meestal gekoppeld aan een aantal randvoorwaarden die betrekking hebben op de kwaliteit van de boiler en de zonnecollectoren en op de garanties die gekoppeld zijn aan de installatie. Kijk daarom zeker na of uw zonneboilerinstallatie van een merk is dat aangesloten is bij Belsolar. De leden van Belsolar garanderen dat de zonneboilers die bij hen worden besteld aan alle kwaliteitsnormen voldoen.

Dankzij de relatief lage kostprijs van een zonneboilerinstallatie en de vele premies is de investering in zonneboilers snel terugverdiend en is het deel van de energiefactuur dat de zon daarna jaar na jaar betaalt pure winst.

Ook voor renovatie nu al de beste investering
Voor nieuwbouwwoningen wordt het verplicht, maar ook voor renovaties zijn de intresten die je vandaag op een spaarboekje krijgt zo laag, dat je beter investeert in energiebesparende maatregelen.

Een rekenvoorbeeld: je woont in de stad Antwerpen, verwarmt nu nog je warm water met gas, komt in aanmerking voor de renovatiepremie (20%), koopt een zonneboilerinstallatie van een lid van Belsolar en laat de werken nog uitvoeren in 2013. De werken kosten 4.000 euro, de oppervlakte van de collectoren is 4,2 m_. Dan krijg je voor 3.037 euro premies:

  • een premie voor een zonneboiler van de netbeheerder van 2.000 euro (550 euro per m_ met een max van 2.750 euro en max. 50% van de factuur.),
  • een zonneboilerpremie van de stad Antwerpen van 100 euro (25 euro per m_ collector, eveneens aan te vragen via de netbeheerder),
  • 848 euro in het kader van de renovatiepremie van het Vlaams Gewest indien je minstens 10.000 euro goedgekeurde facturen ingediend hebt voor het totaal van je renovatiewerken.

In ons rekenvoorbeeld is de zonneboilerinstallatie na een goede 9 jaar terugverdiend en heb je tegen 2033 zelfs 1.270 euro aan je zonneboilerinstallatie verdiend.Bron: Belsolar Datum: 12-10-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners