Bouwinnovatie als hefboom voor meer Jobs

Bouwinnovatie als hefboom voor meer Jobs

Vorige week overhandigde de VCB haar witboek Bouwinnovatie aan Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten. Het witboek benadrukt hoe belangrijk bouwinnovatie is om vier grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan:

Presentatie Witboek Bouwinnovatie VCB

Vlaanderen uitbouwen tot groene logistieke draaischijf, de energie-efficiëntie in gebouwen fors opdrijven, minder grondstoffen in de bouw gebruiken en aangepaste woonvormen voor een groeiende én vergrijzende bevolking bouwen.

Ingrid Lieten: “Ik ben zeer tevreden met dit Witboek over Bouwinnovatie. De bouwsector heeft namelijk perfect begrepen dat we voor grote maatschappelijke uitdagingen staan en dat innovatie daarvoor oplossingen moet zoeken. Ik sta dan ook achter de doelstellingen uit het Witboek om bouwinnovaties te stimuleren die betaalbaar, gezond en duurzaam zijn. Dat is goed voor de portemonnee, goed voor onze gezondheid en goed voor nieuwe jobs in de bouwsector.”


Presentatie Witboek Bouwinnovatie VCB


Een voorbeeld geeft aan hoe het Witboek concreet een invloed zal hebben. Minister Lieten voorziet via het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 4 miljoen euro voor een project van VCB, VITO en KULeuven om via betonkernactivering, geothermie en andere technieken te komen tot bijna energieneutrale woningen. Die techniek zou op termijn toepasbaar zijn voor 50% van het Vlaams gebouwenpark. Deze innovatie heeft dus een grote maatschappelijke impact (minder energiegebruik) en creëert nieuwe jobs.

Op dit moment gaat ongeveer 2% van de onderzoekssubsidies van IWT naar de bouwsector. Wellicht moet de sector zelf ook meer inspanningen leveren om dossiers in te dienen, maar minister Lieten wil nagaan in welke mate de instrumenten voor het ondersteunen van innovatie aangepast zijn aan de bouwsector. Daarnaast zal zij op korte termijn een overleg opstarten met alle spelers uit de bouwsector, het IWT, de Innovatiecentra,… om te bekijken hoe de bouwsector zelf innovatiever kan worden.


Presentatie Witboek Bouwinnovatie VCB
Illustratie: VCB


Ten derde geeft de sector zelf het belang aan van Innovatief Aanbesteden. Innovatief aanbesteden moet toelaten een nog te ontwikkelen innovatie te bestellen, in plaats van een beproefd product of procédé aan te kopen. Bij een normale aanbesteding moet de overheid exact preciseren wat zij wil bestellen, terwijl bij innovatief aanbesteden net gezocht wordt naar originele en innovatieve oplossingen voor een probleem. Hierdoor zetten we in op meer innoverend gedrag van bedrijven. Op dit moment zijn er in de bouwsector reeds drie projecten goedgekeurd binnen het programma ‘innovatief aanbesteden’ (zuinige en passiefgebouwen en twee projecten bij Openbare Werken). Het totaalbudget van dit programma bedraagt 10 miljoen euro.

Ten vierde legt de sector volledig terecht de nadruk op cradle-to-cradle. De bouwsector is namelijk één van de grootste verbruikers van grondstoffen en potentieel dus ook één van de grootste producenten van afvalproducten. Indien producten meer en meer kunnen herbruikt worden, vermindert de nood aan grondstoffen. Minister Lieten investeert 5 miljoen euro in het innovatieplatform MIP2 waarmee projecten in verband met cradle-to-cradle gestimuleerd worden.Bron: VCB Datum: 04-12-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners