Meer weerverlet in de bouw

Meer weerverlet in de bouw

  

In de meeste Vlaamse regio’s en in de Brusselse regio bedroeg het aantal officieel erkende dagen van winterverlet begin maart van dit jaar al 7 tot 11 dagen meer dan gemiddeld over de voorbije twintig jaar. In vergelijking met de iets mildere winter van 2011-2012 loopt de afwijking op tot 10 à 16 dagen.

Meer weerverlet in de bouw afgelopen winter

Vermits er de afgelopen week alweer vriesweer heerste, zullen er zeker nog enkele dagen van winterverlet bijkomen zijn. De vaste kosten van de bouwbedrijven lopen ondertussen echter verder. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) schat de kost voor gans de bouw op 10 miljoen euro per dag.

Een groot aantal bouwbedrijven hebben sinds het begin van dit jaar nauwelijks werken kunnen uitvoeren. De winterellende is begonnen omstreeks 11 januari en is met twee korte tussenperiodes van enkele dagen begin februari en begin maart continu blijven voortduren.


Meer weerverlet in de bouw afgelopen winter

Voor grotere bouwbedrijven lopen de extra kosten op tot meer dan 30.000 à 40.000 euro per dag. Tot de vaste kosten behoren onder meer de afschrijvingen, de intrestlasten, de loonlast voor de bedienden waarvoor geen systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van vorst en sneeuw bestaat, de kosten voor de bronbemalingen op de bouwplaats en voor de huur van materieel zoals van torenkranen en stellingen.

Deze extra kosten tasten onvermijdelijk de marges van de bouwbedrijven aan. Die staan omwille van de huidige crisis al onder druk.

Bovendien komt door het ongewoon langdurige winterweer ook de timing van bouwprojecten steeds meer in het gedrag en daardoor dreigen boetes voor niet tijdige uitvoering, met name als de uitvoeringstermijn niet is uitgedrukt in werkdagen maar wel in kalenderdagen, d.w.z. dat de werken tegen een vaste datum moeten beëindigd zijn.

De bouwbedrijven doen dan ook al het mogelijke om toch aan het werk te blijven. Zo kunnen zij ondanks het slechte weer de binnenafwerking van luchtdichte gebouwen blijven uitvoeren.Bron: VCB Datum: 16-03-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 27°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners