Wat verandert op 1 april voor bouwen en wonen ?

Wat verandert op 1 april voor bouwen en wonen ?

Het begin van een nieuw kwartaal betekent doorgaans ook enkele wijzigingen voor ons dagelijks leven. In april is dat niet anders, er staan enkele wijzigingen op til die slaan op bouwen en wonen. Een overzicht.

Wat verandert op 1 april voor bouwen en wonen ?

Het begin van een nieuw kwartaal betekent doorgaans ook enkele wijzigingen voor ons dagelijks leven. In april is dat niet anders, er staan enkele wijzigingen op til die slaan op bouwen en wonen. Een overzicht.

Gasmeter

Berekening rente op spaarboekje
Van begin april tot eind juni mag de basisrente op een spaarboekje hoogstens 3% bedragen. Banken die nu nog meer geven, moet zich aanpassen. Zelfs indien ze de hogere vergoeding voor een langere periode hadden beloofd.
De aangroeipremie, voor nieuwe gelden die op een spaarboekje werden geplaatst, verdwijnt. Periodes die zijn opgestart, mogen wel nog worden volgemaakt.
De getrouwheidspremie, voor oude gelden die minstens twaalf maanden op de rekening blijven staan, blijft wel. Ze mag hoogstens de helft bedragen van de maximale basisrente. Minimaal moet ze echter een kwart bedragen van de effectief geboden basisrente. Gedaan dus met symbolische bedragen van 0,01%.
Bij afhalingen wordt niet langer de laatste renteperiode afgebroken. Nu wodt de minst ver gevorderde premieperiode gestopt, wat in het voordeel van de consument is.

Verzekering hypothecaire lening bij jobverlies
Wie een hypotecaire lening afsluit voor het kopen of bouwen van zijn woning krijgt er voortaan een gratis verzekering bij. Bij verlies van werk of bij arbeidsongeschiktheid neemt verzekeraar Ethias een deel van de aflossing over.
De verzekering 'gewaarborgd wonen' is gratis. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mag de woning die wordt gekocht, gebouwd of verbouwd niet meer dan 320.000 euro waard zijn. De tegemoetkoming bedraagt ten hoogste 500 euro en loopt gedurende maximum drie jaar. De inkomensgrens uit de vorige verzekering, die in de zomer van 2008 afliep, is weggevallen.

Hogere gasprijs
De gasprijs wordt wellicht een klein beetje duurder bij een aantal leveranciers, waaronder Electrabel en Nuon. Dat komt omdat Europa hen verplicht om een van de parameters anders te berekenen. De gasprijs is deels gekoppeld aan die van de olie.
Tot nog toe hanteerden de betrokken ondernemingen hiervoor de prijs van gasolie met 0,2 procent zwavel. Maar die wordt door een Europese verplichting niet langer verkocht. Daarom hanteren ze vanaf nu de prijs van gasolie met 0,1 procent zwavel.
De prijsstijging zou beperkt zijn tot 1 procent.

Elektronische btw-aangifte
Alle btw-plichtigen worden voortaan verplicht hun aangifte elektronisch te doen. Voor bedrijven en andere btw-plichtigen met een maandelijkse btw-aangifte moest dit al sinds 2008 elektronisch. Voor de kleinere btw-plichtigen die een kwartaalaangifte doen, was er uitstel tot einde maart 2009.

Snellere btw-teruggave in bouw
Kwartaalaangevers uit de bouwsector kunnen vanaf 1 april overstappen op het systeem van maandaangiftes en zo genieten van de versnelde teruggave van btw-tegoeden. Bouwbedrijven hebben heel vaak een btw-tegoed.
Dit komt omdat ze 21% btw betalen op hun aankopen (inkomende facturen van hun leveranciers van materialen) en vaak slechts 6% aanrekenen of zelfs geen btw in geval van facturatie met medecontractant.
De zogenaamde af te trekken btw is daardoor vaak hoger dan de te betalen btw aan de overheid. Dit creëert een btw-tegoed in hun voordeel. Door over te stappen op een maandaangifte kunnen ze dit tegoed sneller recupereren.

Bron: Gazet van Antwerpen
31/03/2009

Bron: Gazet van Antwerpen Datum: 31-03-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 15°C

Max. 19°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners