Wat met de registratierechten

Wat met de registratierechten

   

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) is tevreden dat de Vlaamse regering werk wil maken van een globaal lager tarief voor de registratierechten die bij de aankoop van een woning worden betaald.

Lager tarief voor registratierechten bij de aankoop van een woning

Al moet men erover waken dat zo’n verlaging daadwerkelijk een win-winsituatie voor iedereen creëert. De sector is alvast vragende partij om verder actief mee te denken over hoe een nieuw stelsel van registratierechten vorm kan krijgen.

De sector pleitte in het verleden al meermaals voor een vereenvoudiging en een nieuwe verlaging van de registratierechten, en beschouwt het als een van de pistes om wonen betaalbaar te houden en de consument meer financiële ademruimte te geven.
De hervorming van het klein beschrijf is volgens de Confederatie van Immoberoepen één van de noodzakelijke maatregelen om tot een vereenvoudiging te komen. De overheid zal door een eventuele afschaffing van het klein beschrijf weliswaar meer inkomsten verkrijgen. Voor de sector is het dan ook evident dat deze meerinkomsten aangewend worden voor de financiering van een algemene verlaging van de registratierechten om wonen betaalbaar te houden.


Lager tarief voor registratierechten bij de aankoop van een woning

Het is vandaag echter nog onduidelijk wat de exacte modaliteiten van een globaal lager tarief dan wel zullen zijn. Zo is nog niet geweten welk lager tarief men in gedachten heeft en wat er met de diverse abattementen zal gebeuren. Die nuance is natuurlijk cruciaal. Ze bepaalt namelijk in welke mate zowel mensen die vandaag onder het klein beschrijf vallen als zij die onder het groot beschrijf vallen, effectief voordeel zouden kunnen halen uit een globaal lager tarief.

Een hervorming van de registratierechten moet weloverwogen gebeuren. Globale doelstelling moet zijn om een verlaging van de fiscale druk op het moment van aankoop te bekomen. Zoals alom is geweten is die druk in België het hoogste in Europa. Ter vergelijking : in België betaalt de koper gemiddeld 13,4% van de aankoopprijs aan de fiscus. Dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde van de andere Eurozone-landen (5,3%). Nu de woonbonus in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 gevoelig wordt teruggeschroefd, is het cruciaal dat daar op zijn minst een begin van verlaging van de transactiekosten tegenover staat.
Bron: CIB Vlaanderen Datum: 15-11-2014

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners