Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Verplicht aandeel hernieuwbare energie

      

De Vlaamse regering heeft besloten dat bij nieuwbouw en gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, een minimaal aandeel hernieuwbare energie moet voorzien zijn. Voor particuliere woningen gaat de verplichting in vanaf 1 januari 2014.

Verplicht aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt kandidaat-bouwers aan bij de keuze van een systeem met hernieuwbare energie steeds professioneel advies in te winnen om de meerkosten te minimaliseren en het terugverdieneffect te maximaliseren. Tegelijk richt zij een dringende oproep tot de financiële instellingen om gunstigere leenvoorwaarden toe te kennen voor wie in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie investeert. Ook de overheid moet kandidaat-bouwers extra ondersteunen zodat bouwen betaalbaar blijft.

De bouw- en installatiebedrijven zijn zich al enkele jaren grondig aan het voorbereiden op de installatie van hernieuwbare energie. Een groeiend aantal bedrijven legt zich toe op de installatie van warmtepompen, thermische zonne-energiesystemen (zoals zonneboilers), photovoltaïsche zonne-energiesystemen en biomassaketels en -kachels (zoals houtpelletketels). Van de zes systemen van hernieuwbare energie die het nieuwe besluit toestaat, zijn deze vier voor de particulieren het meest toegankelijk. De bouw- en installatiebedrijven zijn in ieder geval klaar om de particulier te ondersteunen. Een groot aantal onder hen kunnen ook een totaaloplossing bieden. Zij kunnen de particulier wegwijs maken in de efficiëntste oplossing en combinatie.

De VCB raadt kandidaat-bouwers stellig aan professioneel advies in te winnen vooraleer voor een bepaald systeem of een bepaalde combinatie van systemen van hernieuwbare energie te kiezen. De meerkost van de verplichting zal al vlug enkele duizenden euro's bedragen. Maar door zich tot een bouwprofessional te richten kan de kandidaat-bouwer een keuze maken die nadien het beste terugverdieneffect genereert.

Met meerdere factoren rekening houden

Bij de keuze van een systeem van hernieuwbare energie spelen tal van factoren een rol:

  • hoe groot is de woning, gaat het om een alleenstaande dan wel om een rijwoning?
  • is het gezin groot of klein en gebruikt het veel dan wel weinig warm sanitair water, wat van groot belang is om al dan niet voor een zonneboiler te kiezen?
  • hoe wil de kandidaat-bouwer zijn woning verwarmen, met vloerverwarming, radiatoren of een kachel?
  • welk energiepeil wil de kandidaat-bouwer bereiken, hoogstens het wettelijke maximum (nu E70 en vanaf 2014 E60) of wil hij nog een stap verder gaan?

Nog een belangrijk principe is dat energiebesparing altijd op de eerste plaats komt. In eerste instantie moet men voor een optimale mix van energiebesparende maatregelen kiezen, door bijvoorbeeld de woning optimaal te oriënteren, goed te isoleren, kieren, spleten en koudebruggen te vermijden. Pas in tweede instantie moet aan een optimaal systeem van hernieuwbare energie worden gedacht.

Verder raadt de VCB kandidaat-bouwers die op korte termijn gaan bouwen vooraleer het verplichte aandeel aan hernieuwbare energie in voege treedt, toch al aan het plaatsen van hernieuwbare energie in overweging te nemen : ofwel door onmiddellijk te voorzien in hernieuwbare energie (bijvoorbeeld voor de verwarming), ofwel door nu al te voorzien in de mogelijke installatie van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld van een zonneboiler of PV-panelen) in een latere fase.Bron: VCB Datum: 05-10-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 32°C

Max. 34°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners