Vermelding energiescore alle advertenties

Vermelding energiescore alle advertenties

    

Woningen die te koop of te huur worden aangeboden moeten in hun advertentie voortaan voorzien zijn van hun energiescore. Een steekproef van het Vlaams Energieagentschap (VEA) toont aan dat op websites van heel wat immokantoren en notarissen deze nieuwe verplichting nog niet wordt nageleefd.

Vermelding van EPC en Energiescore in advertenties verkoop vastgoed

Heel wat eigenaars van woningen en appartementen hebben er al mee te maken gekregen: sinds een drietal jaar is het verplicht om voor een woning die te koop of te huur wordt aangeboden over een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) te beschikken. Sinds de invoering van de verplichting in het najaar van 2008, werden al bijna 500.000 EPC’s opgemaakt.

Het EPC geeft de energiescore van een woning weer. Kandidaat-kopers en -huurders kunnen met het EPC inschatten hoe energiezuinig de woning is. Op het EPC staan ook heel wat tips en aanbevelingen over investeringen om de woning energiezuiniger te maken.

Vanaf 1 januari 2012 moet de energiescore en het adres of de unieke code van het EPC worden vermeld in alle commerciële advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoals advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, TV of radio. Als de eigenaar, het immokantoor of de notaris in de publiciteit het adres niet wenst te vermelden, dan moet men de unieke code van het EPC publiceren. Enkel op kleine panelen aan de woning zelf, met enkel een verwijzing naar een immokantoor, notaris of een telefoonnummer, hoeft het kengetal niet vermeld te worden.


Vermelding van EPC en Energiescore in advertenties verkoop vastgoed

Het kengetal toont de berekende energiescore van de woning, uitgedrukt in kWh/m_ per jaar. Hoe lager het kengetal, hoe energiezuiniger de woning. Een analyse van de kengetallen (tot eind 2011) in functie van de bouwjaren toont aan dat hoe jonger het gebouw is, hoe substantieel beter de energiescore. Ook appartementen scoren gemiddeld beter dan eengezinswoningen (295kWh/m_ per jaar tegenover 501 kWh/m_ per jaar). Appartementen hebben vaak minder energieverlies langs muren, daken en vloeren. Vandaar dat ook rijwoningen over het algemeen energiezuiniger zijn dan halfopen bebouwingen, die op hun beurt dan weer energiezuiniger zijn dan open bebouwingen. Een open bebouwing heeft per m_ gemiddeld 1/3 meer energie nodig voor verwarming dan een gesloten bebouwing

Als de eigenaar of de gevolmachtigde (immokantoor, notaris, …) die de advertentie plaatst, zich niet houdt aan deze advertentieplicht, dan kan het VEA een geldboete opleggen. Deze geldboete bedroeg in 2011 gemiddeld 500 euro en stemt overeen met het dubbele van de gemiddelde kostprijs van de opmaak van een EPC.

De verplichting om een EPC te laten opmaken voor iedere woning die te koop of te huur wordt aangeboden, wordt volgens het Vlaams Energieagentschap al goed nageleefd. Uit de controles die het VEA in 2011 op de aanwezigheid van de energieprestatiecertificaten voor bestaande residentiële gebouwen heeft uitgevoerd, bleek dat bij een eerste controle al voor meer dan 80% van de gecontroleerde wooneenheden een EPC beschikbaar was. De communicatie en controles werpen duidelijk hun vruchten af want in 2010 beschikten nog maar 68% van de verkopers en verhuurders bij een initiële controle over een EPC.


Meer informatie? Op www.energiesparen.be, onder de rubriek Energieprestatiecertificaten kunt u de regelgeving en meer informatie over het toepassingsgebied nalezen.Bron: VEA Datum: 26-02-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 23°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners