Vastgoedprijzen blijven stijgen maar CIB nuanceert

Vastgoedprijzen blijven stijgen maar CIB nuanceert

Op basis van voorlopige cijfers gepubliceerd door de FOD economie, blijkt dat de gemiddelde prijzen van woningen tijdens de eerste helft van 2008 iets minder gestegen zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen voor bouwgronden zouden dan weer een sterkere stijging kennen. Maar het CIB nuanceert en zegt dat we niet hoeven te vrezen voor een vastgoedbel zoals in de VS.

Vastgoedprijzen blijven stijgen maar CIB nuanceert

Op basis van voorlopige cijfers gepubliceerd door de FOD economie, blijkt dat de gemiddelde prijzen van woningen tijdens de eerste helft van 2008 iets minder gestegen zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen voor bouwgronden zouden dan weer een sterkere stijging kennen. Maar het CIB nuanceert en zegt dat we niet hoeven te vrezen voor een vastgoedbel zoals in de VS.

Dure woningprijzen

Bij deze conclusie heeft het CIB Vlaanderen enige opmerkingen.

De cijfers, gepubliceerd door de FOD ECONOMIE, zijn gebaseerd op de gegevens uit notariële akten, verleden tijdens de eerste jaarhelft. Dit betekent een vertraging van 3 à 4 maanden, gezien de notariële akte pas 3 à 4 maanden na het ondertekenen van de verkoopcompromis wordt verleden. Wanneer men zich zou baseren op ondertekende compromissen op dit ogenblik, stelt men vast dat de marktprijzen eerder stagneren en zelfs dalen.
Een studie van ERA, die eveneens gebaseerd is op de cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar, stelt ook dat de gemiddelde prijs van verkochte woningen in Vlaanderen 1,1 procent lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar.

Deze stijging spreekt ook de mening van vastgoedanalisten tegen, die het eerder hebben over een daling van de vastgoedprijzen. Hun conclusie wordt bevestigd wanneer de cijfers van het 1ste semester van 2008 vergeleken worden met de gegevens van het 2de semester van 2007. Hieruit blijkt dat de vastgoedprijzen op dit ogenblik minder snel stijgen dan de inflatie (geschat op 4,8 % tot 5 % voor 2008), hetgeen dus zelfs neerkomt op een lichte daling van de vastgoedprijzen in reële termen.

Vandaag de dag ligt de marktsituatie ook helemaal anders. In de periode waarop deze cijfers betrekking hebben, was er immers minder sprake van een hoge inflatie, hogere intresten en het gevoel van koopkrachtvermindering. Deze elementen zullen in de toekomst dan ook ongetwijfeld nog hun weerslag hebben op de vastgoedprijzen.

CIB Vlaanderen erkent dan ook de waarde van deze cijfergegevens, maar dringt toch aan op enige voorzichtigheid en nuance. Vastgoedprijzen in Vlaanderen zullen niet spectaculair stijgen of dalen, eerder stabiliseren. Voor een openspatten van de ‘vastgoedbel’, zoals bv. in de Verenigde Staten hoeven we hier in België en Vlaanderen zeker niet te vrezen.

Bron: CIB
25/08/2008

Bron: CIB Datum: 25-08-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 15°C

Max. 19°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners