Jongste generatie heeft baksteen in de maag

Jongste generatie heeft baksteen in de maag

   

Net zoals hun ouders willen jonge twintigers ook hun eigen woning kopen of bouwen en de meerderheid verwacht dit te kunnen doen in de komende 10 jaar. Ze zijn bereid om te besparen op vakanties, restaurants en kleding om hun droom te realiseren.

Trendrapport Blavier - Jongste generatie met baksteen in de maag

Jongeren hebben vrij traditionele verwachtingen in verband met een eigen woning. Daarbij zijn rust en comfort net zoals voor hun ouders belangrijke aspecten voor de keuze van een woning. Compact wonen zit in de lift. Kandidaat bouwers en kopers verkiezen een kleinere woning omwille van comfort en energiebesparing. Er is een groeiende interesse voor alternatieve woonvormen waaronder co-housing, kangoeroewonen en duplex wonen maar het blijft voorlopig, vooral bij de jongere generaties, nog een niche segment.

Dit blijkt uit het 3de trendrapport van Woningen Blavier over de Belgische woningmarkt. De studie en analyse, uitgevoerd in november 2014 door Woningen Blavier in samenwerking met het onafhankelijk studiebureau i-VOX bij 600 Belgen waarvan 22% 20-24 jarigen, 33% 25-34 jarigen, 27% 35-44 jarigen en 18% 45-55 jarigen. De studie geeft een representatief beeld van de intenties en voorkeuren van gemiddelde kandidaat bouwer, kopers of verbouwers uit Vlaanderen (52%) en Wallonië (48%) en ook van de latente bouwers en kopers van de toekomst (20-24 jarigen). De studie toont ook trends en evoluties op gebied van impact van de crisis en de perceptie van de steunmaatregelen van de overheid.

Net zoals de oudere generaties wil ook de jongste generatie 20-24 jarigen een eigen woning verwerven. Hun voorkeur gaat naar het kopen van een instapklare woning (46%) of van een bestaande woning kopen om te renoveren (19%). Bij de generatie 25-34 jarigen verkiest 1 op 3 om instapklaar te kopen of een bestaande woning te kopen en te renoveren. In beide leeftijdsgroepen wil 14% liefst een eigen woning bouwen.


Trendrapport Blavier - Jongste generatie met baksteen in de maag

Het blijft niet bij dromen. 4 op 10 van de 20-24 jarigen heeft ook werkelijk de intentie om een woning te kopen, 7% om te bouwen en 5% om zijn eigen woning te renoveren. De overige 44% heeft nog geen plannen.
80% verwacht om voor zijn 40ste een eigen woning te kunnen kopen. Zelfs 4 op 10 van de jongste generatie verwacht hun droom al binnen maximum 5 jaar te kunnen waarmaken.
“De economische situatie maakt het kopen of bouwen van een woning er niet gemakkelijker op. We zien echter dat veel mensen toch graag zo snel mogelijk een eigen woning willen en zo op de koopmarkt terecht komen. Bouwen wordt als initieel duurder gezien, maar met enkele juist geplaatste stimulansen zou een aanzienlijke groep toch bouwen in plaats van te kopen, wat de kwaliteit van ons woningpark in België zeker ten goede zou komen,” zegt Stefan Hallez

Rust en comfort primeert boven sociaal contact
Wat bepalend is voor de keuze van een woning verschilt nauwelijks tussen de leeftijdsgroepen. Rust en wooncomfort blijken belangrijker dan het sociale contact met vrienden, familie en buren.
Toch verkiezen vooral 20-24 jarigen (40%) om in de stad te wonen. De generatie 34-45 jarigen verkiest om op het platteland te wonen (1%).

Compact wonen zit in de lift
Meer dan de helft van alle respondenten (56%) vindt dat grote woningen niet meer van deze tijd zijn. 85% verwacht dat mensen in de toekomst steeds kleiner gaan wonen.
Comfort en energiezuinigheid spelen hierbij een belangrijke rol. 3 op 4 vindt dat grote woningen teveel onderhoud vragen en 2 op 3 verkiest een kleinere woning om te besparen op verwarmingskosten. Nog eens 52% kiest voor een kleinere woning om zo meer te kunnen investeren in energiebesparende oplossingen. 89% verwacht trouwens dat mensen steeds meer gaan investeren in energiezuinige woningen.

Belg kiest voor traditionele woonvormen
Hoewel het nog steeds een niche segment is, is er steeds meer interesse voor alternatieve woonvormen. Bijna de helft van de 45-55 jarigen (47%) en 45% van de 25-34 jarigen geeft aan open te staan voor alternatieve woonvormen. De 25-34 jarigen kiezen vooral voor co-housing (eigen woning met gedeelde faciliteiten) terwijl de oudste generatie vooral kiest voor duplex-wonen (15%), ondersteund wonen in een service flat (15%), kangoeroewonen (13%) en één huis delen met een aantal ouderen (11%).

Crisis drukt steeds minder op timing
In het trendrapport werd ook dit jaar gepeild naar de impact van de crisis op koop- of bouwplannen. Opvallend is dat het vertrouwen in de toekomst dit jaar het laagst is in 3 jaar tijd. 45% in plaats van 30% vorig jaar zegt geen vertrouwen te hebben in de toekomst. Maar dit blijkt verder geen impact te hebben op de timing van kandidaat bouwers of kopers. 42% zegt dat de crisis geen invloed heeft op hun plannen.
“Het feit dat de crisis steeds minder drukt op plannen van mensen om de komende 5 jaar te kopen of te (ver)bouwen, is een hoopvol signaal voor de woningmarkt en voor de bouwsector”, aldus Stefan Hallez, woordvoerder van Woningen Blavier

Renovatie versus nieuwbouw
Uit de studie blijkt ook dat 44% vindt dat renovatie aanvankelijk goedkoper is dan nieuwbouw maar duurder wanneer je de renovatie- en woonkosten meerekent.
Verder valt ook op dat een BTW verlaging van 12% naar 6% voor nieuwbouw voor 2 op 3 een reden zou zijn om eerder te bouwen dan te kopen.
“Een BTW verlaging voor nieuwbouw en/of afbraak-heropbouw zou een serieuze boost geven aan de bouwsector. Een verstrenging van de energienormen bij renovatie zit er ook duidelijk aan te komen. Maar nieuwbouw scoort hoe dan ook beter op gebied van energie-efficiëntie waardoor het vaak interessanter is om te bouwen in plaats van een bestaande woning duurzaam te renoveren. Met het oog op het halen van de 2020 norm op het gebied van energiezuinigheid, moet dus zeker voldoende op nieuwbouw ingezet worden”, aldus nog Stefan Hallez.

Steunmaatregelen moet sociaal en klimaatvriendelijk zijn
Een btw verlaging (58%), de woonbonus (55%) en premies en subsidies (48%) zijn de meest populaire steunmaatregelen.
Over de manier waarop de steun moet bepaald worden, verschillen de meningen. Hoewel 1 op 4 vindt dat de steunmaatregelen gelijk moeten zijn voor iedereen, vindt 1 op 3 dat ze aangepast moeten worden aan de sociale situatie en het inkomen en nog eens 1 op 4 aan de energieprestaties van de woning.

“De betaalbaarheid van de woningen komt steeds meer in het gedrang. Er is dus duidelijk nood aan efficiënte steunmaatregelen die impact hebben op de initiële investering die nodig is om een woning te bouwen of te kopen. Correcties op basis van de sociale situatie of de energieprestatie van de woning kunnen hierbij zeker hun nut hebben”, besluit Stefan Hallez.Bron: Woningen Blavier Datum: 20-12-2014

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners