Stijgende vraag naar houtbouw in België

Stijgende vraag naar houtbouw in België

     

Sinds 2013 werkt Hout Info Bois samen met het Office Économique Wallon du Bois om de trends en evoluties van de houtbouwsector in België in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat de vraag naar houtbouw zowel in Vlaanderen als Wallonië toeneemt.

De houtbouwbedrijven

Het aantal bedrijven dat verklaart in 2015 en/of 2016 in hout te willen bouwen bedraagt 223, wat in vergelijking met de periode 2013-2014 een aanzienlijke stijging betekent (+54 %) en in vergelijking met 2011-2012 een stijging van +218 % vertegenwoordigt.
Het jaarlijks totaal aantal bedrijven dat daadwerkelijk aan houtbouw gedaan heeft in België is echter vrij constant en steeg zelfs heel lichtjes.
Op nationaal niveau blijkt het gemiddelde aantal houtbouwwoningen per bedrijf en per jaar zeer laag te liggen. De verschillen tussen de bedrijven zijn zeer groot: een groot aantal houtbouwbedrijven plaatst een beperkt aantal houtbouwwoningen per jaar en een klein aantal houtbouwbedrijven realiseert daarentegen een grote hoeveelheid


Het aandeel van houtbouw in België

Voor Nieuwbouw
Er bestaat in België geen inventaris van de gebouwen op basis van het gebruikte structuurmateriaal. Voor wat onze enquête betreft, zijn de belangrijkste officiële cijfers de statistieken over de stedenbouwkundige vergunningen van de Algemene Directie Statistiek (Statistics Belgium). Hier zijn de cijfers voor houtbouw van een bepaald jaar vergeleken met de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen van het jaar voordien, ervan uitgaand dat er een periode van een jaar nodig is tussen de uitreiking van de vergunning en de afwerking van het gebouw.

2016 is een recordjaar wat het marktaandeel van houtbouw in het totaal aantal nieuwbouwwoningen in België betreft. Het aandeel van houtbouw overschrijdt de drempel van 9%

Renovaties, uitbreidingen
Het marktaandeel van de renovaties en uitbreidingen in houtbouw schommelt van jaar tot jaar. Maar net als voor de nieuwbouwwoningen is 2016 een recordjaar. De drempel van 3% werd overschreden en het aantal gerealiseerde renovaties is nog nooit zo hoog geweest.


De houtbouwsystemen

De houtbouwbedrijven werken volgens één of, in enkele zeldzame gevallen, met meerdere van de
4 belangrijkste houtbouwsystemen. Deze systemen zijn :

  • houtskeletbouw;
  • houtstapelbouw;
  • palen-balkensysteem;
  • meerlaagse massiefhoutplaten (gelijmde of genagelde CLT – Cross Laminated Timber of kruislagenhout)


De ganse enquête kan je bekijken op de websites www.houtinfobois.be en www.oewb.be

Bron: Hout Info Bois Datum: 25-03-2017

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners