Sterk veranderende tendensen op markt woningkredie

Sterk veranderende tendensen op markt woningkredieten

Uit onderzoek van KBC blijkt dat ongeveer 94% van de cliënten vandaag kiest voor een woningkrediet met een vaste rentevoet over de hele looptijd. Dat is zeer aannemelijk, gezien de huidige vlakke rentecurve. In januari 2005 koos nog zowat driekwart van de cliënten voor een woningkrediet met een variabele rentevoet.

Sterk veranderende tendensen op markt woningkredieten

Uit onderzoek van KBC blijkt dat ongeveer 94% van de cliënten vandaag kiest voor een woningkrediet met een vaste rentevoet over de hele looptijd. Dat is zeer aannemelijk, gezien de huidige vlakke rentecurve. In januari 2005 koos nog zowat driekwart van de cliënten voor een woningkrediet met een variabele rentevoet.

Tendensen markt woningkredieten

KBC deed bij de doorlichting van zijn woningkredietportefeuille een aantal opvallende vaststellingen:
- 94% van de cliënten kiest voor een woningkrediet met vaste rentevoet.
- 36% van de kredietnemers in 2007 is jonger dan 30 jaar, tegenover 32% in 2005.
- De gemiddelde looptijd van een woningkrediet stijgt in drie jaar tijd met bijna 3 jaar tot 22,5 jaar; dit vanwege de hoge vastgoedprijzen.
- Het gemiddelde gezinsinkomen steeg de laatste vijf jaar met 10% (bron: statbel) maar was tegelijkertijd ook nog nooit zo volatiel.
- Het gemiddelde geleende bedrag steeg de laatste vijf jaar met 40%.

Voorkeur voor een vaste rentevoet
Uit onderzoek van KBC blijkt dat ongeveer 94% van de cliënten vandaag kiest voor een woningkrediet met een vaste rentevoet over de hele looptijd. Dat is zeer aannemelijk, gezien de huidige vlakke rentecurve. In januari 2005 koos nog zowat driekwart van de cliënten voor een woningkrediet met een variabele rentevoet, met een sterke voorkeur voor een formule met jaarlijks aanpasbare rente.

Langere looptijd door hoge vastgoedprijzen
De stijging van de vastgoedprijzen en de stijging van de rente laten zich ook voelen in de keuze van de looptijd van het woningkrediet. KBC merkt dat in drie jaar tijd ook de gemiddelde looptijd van de nieuw aangegane woningkredieten met bijna drie jaar is toegenomen. Drie jaar geleden was de gemiddelde looptijd van de nieuwe kredieten minder dan 20 jaar, vandaag komt hij boven de 22,5 jaar uit.
De hoge vastgoedprijzen blijken dus binnen de gangbare terugbetalingstermijn van 20 jaar niet altijd betaalbaar. Bovendien stelt KBC vast dat cliënten ook op steeds jongere leeftijd de beslissing nemen om in een eigen onroerend goed te investeren. In 2005 was 32,35% van de kredietnemers van woningkredieten jonger dan 30 jaar, terwijl dat in 2007 al 35,75% was.

2007: einde van de stijgende trend qua gemiddelde geleende bedrag
Het gemiddelde geleende bedrag is de laatste jaren eveneens toegenomen als gevolg van de stijgende vastgoedprijzen. Het gemiddelde geleende bedrag voor de aankoop van een bestaande woning is de laatste vijf jaar met 50% gestegen, voor nieuwbouw bedroeg de stijging 30%. In 2007 is de stijgende trend van het geleende bedrag echter afgebogen. Het plafond wat betreft het gewenste kredietbedrag lijkt dus te zijn bereikt.
Het verlengen van de maximale looptijd van kredieten (bij KBC momenteel 30 jaar) roept nog steeds wat weerstanden op. De Belg is niet geneigd te betalen voor een woning tot na zijn pensioenleeftijd. Voor leningen die meer dan één generatie overbruggen, zoals in andere landen al gangbaar is, is de Belg dus zeker nog niet rijp.

Inspelen op zowel de nood aan zekerheid als die aan meer flexibiliteit
Uit noodzaak kiezen cliënten voor hun krediet voor een langere looptijd en voor een vaste rentevoet. Daardoor leggen zij een belangrijk aandeel van hun maandelijkse gezinsbestedingen voor een steeds langere tijd vast. Het gemiddelde gezinsinkomen is de laatste vijf jaar met zowat 10% gestegen, het gemiddelde kredietbedrag voor een woning (aankoop of nieuwbouw) daarentegen met 40%. Alleen door het verlengen van de looptijd van het krediet met zowat 1/3 slagen de gezinnen erin het aandeel van de kredietlast ten opzichte van het gezinsinkomen te stabiliseren.
Daartegenover staat dat de ontwikkeling van het gezinsinkomen nooit zo volatiel is geweest als vandaag: veranderingen van werk en van werkgever, nieuwe samenstelling van gezinnen, inactieve periodes ingebouwd in de loopbaan, systemen van deeltijdse arbeid, enz.

Je ziet, stof tot nadenken voor wie over enkele weken Batibouw bezoekt en de verleiding van de baksteen niet kan weerstaan.

Bron: KBC
10/02/2008

Bron: KBC Datum: 10-02-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 27°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners