Schrapping subsidies voor Zonneboilers ?

Schrapping subsidies voor Zonneboilers ?

   

Tussen juni 2010 en juni 2011 hebben de Vlaamse gemeenten massaal hun gemeentelijke subsidies voor zonnepanelen geschrapt. Heel vaak legt het succes van PV- of fotovoltaïsche zonnepanelen een bommetje onder de gemeentelijke begroting.

Belsolar - Schrapping gemeentelijke subsidies voor zonneboilers

Het verminderen of zelfs afschaffen van de lokale subsidies hiervoor is dan meestal het gevolg. Volgens verschillende schepenen en betrokken ambtenaren is dit te verantwoorden door het feit dat de consument voor fotovoltaïsche zonnepanelen sowieso heel wat extra voordelen krijgt, zoals ondermeer gratis elektriciteit en een vergoeding per opgewekte kWh.
Tegelijk met de subsidies voor fotovoltaïsche zonnepanelen worden echter ook bijna steevast de subsidies voor zonneboilers geschrapt « omdat het toch over zonnepanelen gaat » . Belsolar, de Belgische beroepsvereniging van leveranciers van thermische zonne-energiesystemen, reageert verbolgen. Het ene zonne-energiesysteem is immers het andere niet....


Belsolar - Schrapping gemeentelijke subsidies voor zonneboilers

Gemeentelijke subsidies zonne-energiesystemen – de naakte cijfers
In juni 2010 voorzagen 199 van de 308 Vlaamse gemeenten één of andere gemeentelijke ondersteuning voor zonneboilers : van een vast bedrag tot een vergoeding per m_ of een % terugbetaling op de factuur met een bepaald maximum. Naast de premies voor fotovoltaische zonnepanelen die vanaf 2008 door de Vlaamse gemeenten werden geïntroduceerd, waren we in Vlaanderen dus eindelijk op de goede weg om ook voor zonneboilers een noodzakelijke steun te verkrijgen.

Op dit moment, amper 1 jaar later, hebben maar liefst 36 van deze 199 gemeenten, zijnde 18 %, hun gemeentelijke subsidies voor zowel fotovoltaische zonnepanelen als voor zonneboilers geschrapt om de druk op hun begroting weg te krijgen. Dit terwijl de gemeentelijke steun voor de zonneboiler nog steeds een echte noodzaak is. Een gemiddelde installatie kost ongeveer 4.500 euro, waarbij een gemiddelde gemeentelijke subsidie van 500 euro serieus drempelverlagend werkt. Temeer omdat er geen vergoeding bestaat voor de opgewekte energie.

Thermische zonne-energiesystemen versus fotovoltaïsiche systemen
De vergissing die Vlaamse gemeentes maken spruit voort uit een misverstand waar sectorvereniging Belsolar al te vaak mee wordt geconfronteerd. Thermische en fotovoltaïsche zonne-energiesystemen worden maar al te vaak over één en dezelfde kam geschoren. Nochtans bestaat een groot verschil tussen beide zonne-energiesystemen.
Thermische zonne-energie-installaties zoals zonneboilers vangen de energie van zon opvangen en zetten die om in warmte die vervolgens gebufferd wordt om – wanneer nodig – onze huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. Dat in tegenstelling tot fotovoltaïsche panelen die zonne-energie eerst omzetten in elektriciteit en pas daarna in warmte.
Thermische installaties op zonne-energie of zonneboilers hebben het grote voordeel dat ze vrij gemakkelijk te installeren zijn en dat ze kunnen gecombineerd kunnen worden met conventionele verwarmingsinstallaties. Zo kan zonne-energie op een efficiënte manier worden toegepast in bestaande woningen, renovatieprojecten of nieuwbouwprojecten, ook deze met een beperkt budget, en kunnen ze 50 tot 60% besparing opleveren op de energie (en dus de factuur) die nodig is om het water voor bad, douche of keuken op de gewenste temperatuur te brengen.

Ook nemen de thermische panelen een kleine oppervlakte in op een dak (4 tot 5 m_ voor een doorsneegezinswoning) en vergen ze minder onderhoud. Een groot voordeel tegenover fotovoltaïsche systemen, waarvan de installatie omslachtiger is, meer dakoppervlakte vereist en daardoor zelfs duurder is.

Conclusie
Door de stijgende olieprijzen en de hogere energiefactuur die we elke maand in de bus krijgen, raakt vrijwel iedereen overtuigd van de voordelen van verwarmings- en elektriciteitssystemen op basis van zonne-energie.
Daarom is het schrappen van subsidies voor zonneboilers ook een zeer inconsequente actie, vermits de Vlaamse overheid net nu hard werkt aan de nota “groene warmte”, waarbij zonneboilers juist extra zouden worden ondersteund. De vereniging van steden en gemeenten was dan ook zeer verrast toen Belsolar hen met deze cijfers confronteerde. Zeker omdat het aantal installaties ten opzichte van fotovoltaïsche panelen letterlijk in het niets verdwijnt.


Belsolar
Belsolar is de Belgische beroepsvereniging van leveranciers van thermische zonne-energiesystemen. Door hun krachten te bundelen informeren de leden van Belsolar consumenten en professionelen uit de bouw- en verwarmingssector over de voordelen en toepassingsmogelijkheden van thermische zonneenergiesystemen en wordt ook het verschil tussen deze systemen en fotovoltaïsche systemen duidelijk gemaakt. Zo wijst de website www.belsolar.be de weg naar een energievriendelijke en warme manier van bouwen en wonen.Bron: Belsolar Datum: 29-08-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 21°C

Max. 21°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners