Residentieel vastgoed blijft sterke en goede inves

Residentieel vastgoed blijft sterke en goede investering

De vastgoedsector blijft voorzichtig optimistisch over het niveau van de residentiële vastgoedprijzen. De residentiële markt blijkt vooralsnog goed te weerstaan aan de gevolgen van de crisis, getuige de gegevens van de FOD economie over het laatste kwartaal van 2008.

Residentieel vastgoed blijft sterke en goede investering

De vastgoedsector blijft voorzichtig optimistisch over het niveau van de residentiële vastgoedprijzen. De residentiële markt blijkt vooralsnog goed te weerstaan aan de gevolgen van de crisis, getuige de gegevens van de FOD economie over het laatste kwartaal van 2008.

Wilma - Anco torens Turnhout

Hier is er sprake van een milde daling van de prijzen, die zeer beperkt is. CIB-Vaanderen is dan ook van oordeel dat vastgoed een goede investering blijft. Een zware prijsdaling wordt minder en minder waarschijnlijk.

De FOD-Economie pakte op 16 april 2009 uit met de statistieken van de vastgoedprijzen in 2008. Hieruit blijkt dat de gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen met 5% stegen in 2008, terwijl dit in 2007 10% bedroeg. Anders is het gesteld met villa’s waar de prijsstijging in 2008 slechts 2% bedroeg terwijl dit in 2007 nog 8% was.
Bovendien moet er rekening worden gehouden dat de berekende prijzen van het laatste kwartaal 2008 gebaseerd zijn op de aktedatum en niet op de compromisdatum. Tussen deze 2 datums zit een termijn van maximaal 4 maanden. De gemiddelde prijzen van bijvoorbeeld het vierde kwartaal hebben dus voor een deel betrekking op de verkoopsovereenkomsten die werden afgesloten tijdens het derde kwartaal of zelfs het einde van het tweede kwartaal. Het zal pas duidelijk worden uit de cijfers van de eerste twee kwartalen van 2009 of de daling in het vierde kwartaal structureel is.

“De financiële en economische crisis heeft niet een significant grote invloed gehad op het prijzenniveau”, aldus Luc Machon, voorzitter CIB-Vlaanderen. “De prijzen zijn relatief constant gebleven, en met name is het residentieel vastgoed redelijk bestand gebleken in deze moeilijke economische en financiële periode. Daaruit blijkt nogmaals dat de eigen woning, als belangrijk onderdeel van het gezinsvermogen, meer dan zijn waarde blijft houden. Nederlands onderzoek dat gevoerd werd in een aantal landen heeft trouwens aangetoond dat het rendement van vastgoed vaak in de buurt ligt van 10%, i.p.v. de 7-7,5% waarvan men vroeger uitging”.

Dat de vastgoedsector ook klappen heeft gehad najaar 2008 kan zeker niet worden ontkend: “De sector is najaar 2008 en de eerste maanden 2009 zwaar getroffen geweest. Met name in het duurdere segment en in de nieuwbouw zijn er belangrijke omzetdalingen te noteren geweest; de residentiële woningmarkt daarentegen bleef redelijk stabiel. Overigens blijkt het een constante te zijn dat het laatste kwartaal van elk jaar een dalende trend vertoond. Dit was in 2007 niet anders. Uit een recente bevraging van de sector blijkt evenwel dat de verkoop, vanaf maart 2009 van woonhuizen, opnieuw stijgt. Dit valt verder ook af te leiden uit het feit dat er vanaf maart opnieuw significant meer aanvragen werden ingediend voor een hypothecair krediet.”

Victorie kraaien is nog te vroeg, volgens CIB-Vlaanderen. Luc Machon: “het is nog wachten op definitieve bevestiging via cijfermateriaal van verkopen, maar de uit de crisis van de afgelopen maanden valt af te leiden dat de consument terecht een eigen woning nog steeds als een zeer veilige belegging beschouwd.”

Bron: CIB Vlaanderen
17/04/2009

Bron: CIB Vlaanderen Datum: 17-04-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners