Registratie Aannemers verdwijnt

Registratie Aannemers verdwijnt

  

Vanaf 1 januari 2012 wordt het systeem van de registratie van aannemers afgeschaft. Dit systeem is volgens Europa in strijd met de principes van vrij verkeer. De VCB vraagt dat er dringend werk wordt gemaakt van nieuwe regelgeving die de registratie van aannemers kan vervangen.

Registratie voor aannemers wordt afgeschaft door Europa

De registratie van aannemers kwam tot stand in 1978 na een aantal koppelbaaspraktijken. Het systeem werd in de loop van de jaren aangepast en diende zelfs als een soort kwaliteitslabel waaraan een aantal voordelen werden verbonden zoals een verlaagd btw-tarief of een belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.

Bovendien kon het de opdrachtgever helpen in zijn zoektocht naar een betrouwbare aannemer. Een registratie gaf de waarborg dat de aannemer voldeed aan fiscale en sociale verplichtingen. En elke geregistreerde aannemer had een registratienummer, wat een opzoeking vergemakkelijkte.

Vakbonden en werkgevers bereikten recent een akkoord over het opvoeren van de strijd tegen de sociale fraude. Volgens de Confederatie Bouw rust een nieuwe regelgeving op vier pijlers: de identificatie op de bouwplaats, een afwezigheidsregistratie bij tijdelijke werkloosheid, contractuele aansprakelijkheid voor het uitbetalen van de minimumlonen en een attest bij fiscale voordelen of premies voor particulieren.

Intussen zijn de bevoegde ministers het blijkbaar oneens over de uitwerking van het akkoord. De Confederatie Bouw vraagt dan ook dringend overleg met alle betrokken partijen zodat ten laatste tegen 1 januari 2012 het nieuwe systeem operationeel kan zijn.Bron: VCB Datum: 21-08-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 28°C

Max. 28°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners