Quotumverhoging groenestroomcertificaten

Quotumverhoging groenestroomcertificaten

In het jaar 2007 werden door de VREG in totaal 2.084.243 groenestroomcertificaten uitgereikt. Op basis van de afnamegegevens die door de distributienetbeheerders en de transmissienetbeheerder aan de VREG werden meegedeeld, heeft de VREG het totaal aantal groenestroomcertificaten kunnen berekenen die dienen voorgelegd te worden voor 31 maart 2008.

Quotumverhoging groenestroomcertificaten

In het jaar 2007 werden door de VREG in totaal 2.084.243 groenestroomcertificaten uitgereikt. Op basis van de afnamegegevens die door de distributienetbeheerders en de transmissienetbeheerder aan de VREG werden meegedeeld, heeft de VREG het totaal aantal groenestroomcertificaten kunnen berekenen die dienen voorgelegd te worden voor 31 maart 2008.

Windenergie

Op grond van deze informatie van de netbeheerders, en na aftrek van de elektriciteitsleveringen door netbeheerders en van de vrijstellingen, vermeld in artikel 23, §2, tweede en laatste lid van het Elektriciteitsdecreet, werd vastgesteld dat in het jaar 2007 42.560.089 MWh elektriciteit werd afgenomen op afnamepunten gelegen in het Vlaams Gewest, inclusief de afname op afnamepunten waar in het toegangsregister geen leverancier vermeld stond als toegangshouder.

Dit betekent dat, op grond van artikel 23, §2, van het Elektriciteitsdecreet in totaal 1.596.003 groenestroomcertificaten dienen te worden voorgelegd aan de VREG voor 31 maart 2008.

De VREG stelt vast dat de som van alle voor te leggen certificaten in het jaar 2008 (1.596.003 groenestroomcertificaten), kleiner is dan het aantal groenestroomcertificaten, toegekend in het jaar 2007 (2.084.243 groenestroomcertificaten).

Conform artikel 23, §3, van het Elektriciteitsdecreet, wordt het quotum groene stroom (dat 3,75 % bedraagt voor de inleveringronde 2008) bijgevolg verhoogd zodat de som van alle voor te leggen certificaten in het jaar 2008 steeds minstens gelijk is aan het aantal groenestroomcertificaten, toegekend in het jaar 2007.

Dit betekent dat de leveranciers (of toegangshouders in voorkomend geval) een hoeveelheid groenestroomcertificaten dienen voor te leggen die overeenstemt met 4,90 % van de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh, die in het jaar 2007 afgenomen werd.

Bron: Vreg.be
25/02/2008

Bron: Vreg.be Datum: 25-02-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 12°C

Max. 14°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners