Geen verkaveling onder hoogspanningskabel

Geen verkaveling onder hoogspanningskabel

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen weigert een verkavelingvergunning toe te kennen voor een terrein in Heule, bij Kortrijk, omdat er een hoogspanningskabel boven loopt die een gevaar voor de gezondheid kan vormen. Dit is de eerste keer dat zoiets gebeurt.

Hoogspanningslijn

Al negen jaar tracht Beatrijs een verkavelingvergunning voor het terrein dat achter haar tuin gelegen is te verkrijgen bij de stad Kortrijk. Die vraagt echter altijd maar nieuwe aanpassingen van de plannen. Nu eens staan er te veel huizen, dan de verkeerde, of er scheelt iets aan de straat die door de verkaveling zal lopen. Uiteindelijk trok Beatrijs naar de West-Vlaamse deputatie (de uitvoerende macht van de provincie), de beroepsinstantie wanneer de stad een verkaveling weigert.

Ook de deputatie weigert de verkavelingvergunning, vooral omdat er hoogspanningskabels over het perceel lopen die een gevaar voor de gezondheid zouden inhouden. De deputatie verwijst daarvoor onder andere naar studies van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) over het verband tussen leukemie en wonen onder hoogspanningskabels. Conclusie: kinderen tussen 0 en 15 jaar die aan een te hoog magnetisch veld worden blootgesteld, lopen tweemaal meer risico op leukemie.

Willekeur?
Beatrijs Vanfleteren stelt zich vragen bij deze beslissing. ‘Vijf kilometer verderop zijn ze een grote verkaveling aan het volbouwen. De verkoopspanelen hangen bij wijze van spreken aan de elektrische pyloon die midden in de verkaveling staat. Die verkaveling ligt niet in Kortrijk zoals de onze, maar in Izegem, waar ze blijkbaar geen gezondheidsproblemen zien. Ons gezin woont al jaren schuin onder een hoogspanningskabel. Toch kregen we twee gezonde dochters en zijn in deze buurt niet meer mensen ziek dan elders in Vlaanderen.'

Door de beslissing van de West-Vlaamse deputatie is de grond van Beatrijs Vanfleteren plotseling de facto geen bouwgrond meer. ‘Dat betekent een ferme waardevermindering. Maar er is geen instantie waartoe ik me kan wenden voor een schadevergoeding.'Bron: Het Nieuwsblad Datum: 23-06-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 5°C

Max. 2°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners