Provincie Antwerpen passiefstandaard

Provincie Antwerpen passiefstandaard

   

De provincie Antwerpen maakte vandaag bekend dat zij voor haar eigen nieuwe gebouwen én totaalrenovaties voortaan de passiefstandaard zal hanteren. De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen keurde eind mei dit voorstel goed.

De Provincie antwerpen kiest voor de passiefstandaard

Ze neemt daarmee het voortouw om als lokaal bestuur een concrete invulling te geven aan de Europese herziene energieprestatierichtlijn voor gebouwen. Die legt alle lidstaten en regio’s op om tegen 2021 nog enkel nearly Zero Energy Buildings te bouwen. Publieke gebouwen moeten al vanaf 1/1/2019 voldoen aan dit niveau. De provincie Antwerpen anticipeert dus op deze verplichting en kiest ervoor om al vroeger van de mogelijkheden voor energiebesparing en comfortverbetering gebruik te maken.


De Provincie antwerpen kiest voor de passiefstandaard

Opvallend is bovendien de keuze om de standaard ook op totaalrenovaties toe te passen. Ook daarin onderscheidt de provincie zich.


De Provincie antwerpen kiest voor de passiefstandaard

Met deze beslissing ondersteunt de provincie verder ook haar eigen klimaatplan, dat erop gericht is haar organisatie tegen 2020 klimaatneutraal te maken. Wetende dat juist het energieverbruik van haar gebouwen verantwoordelijk is voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen, zal de beslissing om voortaan enkel nog passief te bouwen het behalen van dit doel heel wat dichterbij brengen.Bron: Provant Datum: 20-06-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners