Plantijn Hogeschool en groene economie

Plantijn Hogeschool en groene economie

Met de opkomst van de groene economie, is ook de nood aan aangepaste opleidingen groot. De Plantijn Hogeschool Provincie Antwerpen startte daarom vorige jaar met de specialisatie alternatieve energietechnieken.

Plantijn Hogeschool - Campus Boom

Door het grote succes startte Plantijn de voorbereidingen om in de toekomst een heuse Bachelor Energie in te richten. Met het plaatsen van ultramoderne draaibare zonnepanelen op het dak van de campus in Boom, zorgt de school ook voor aangepast didactisch materiaal. Dit jaar komen daar nog drie andere opstellingen bij waaronder een labostand windenergie en een warmtekrachtkoppeling.

Er bestaat vandaag in het hoger onderwijs geen specifieke opleiding over duurzame of alternatieve energie. Hoewel energie natuurlijk een hot issue is, en overheden en bedrijven zich steeds meer afvragen hoe zij op energie kunnen besparen of hoe zij duurzaam met energie kunnen omgaan. De Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen is zich bewust van de groeiende aandacht voor energiebesparing en groene en duurzame energie. Daarom wil ze hiervoor de aangepaste opleidingen aanbieden.

Nieuwe studierichtingen
Binnen het bestaande opleidingsaanbod wordt hier vandaag al op ingespeeld. Sinds het academiejaar 2009-2010 biedt de Hogeschool het leertraject ‘alternatieve energie’ aan. Binnen de professionele bachelor Elektromechanica is één van de vijf afstudeerrichtingen Klimatisering. Hierbinnen werd het leertraject ‘alternatieve energie’ opgezet dat kan gekozen worden in het tweede en derde jaar. 39 studenten volgden dit jaar de opleiding en zullen volgend jaar afstuderen in deze richting.

Gedeputeerde van Onderwijs Inga Verhaert: ‘We zijn dit acedemiejaar gestart met deze opleiding. In de afgelopen jaren was Onderhoudstechnieken steevast de grootste afstudeerrichting. Dit jaar werd de richting Klimatisering met de optie alternatieve energie, meteen de meest succesvolle richting. Het is duidelijk dat een groep studenten specifiek voor dit leertraject koos en naar onze campus in Boom kwam.’

De Plantijn Hogeschool wil nu een stap verder zetten en een heuse Bachelor Energie inrichten. Om deze opleiding te starten voert de school nu een voorbereidende studie uit. De noden van de arbeidsmarkt worden in kaart gebracht en het profiel van de opleiding en de competenties van de studenten moet worden bepaald. Deze opleiding moet immers ruimer gaan dan electriciteit. Daarna wordt de aanvraag gedaan aan het Ministerie van Onderwijs om de opleiding te erkennen.

Gedeputeerde Inga Verhaert: ‘We hopen dat we in het academiejaar 2011-2012 van start kunnen gaan. Wat in ieder geval vaststaat is dat studenten die de Bachelor Energie in de toekomst zullen volgen, door de arbeidsmarkt met open armen ontvangen zullen worden. Zowel de energiedistributiesector, alsook de overheden en grote bedrijven zullen gekwalificeerd personeel nodig zullen hebben voor hun gebouwenbeheer en het uitvoeren van energieaudits’

Modernste technieken komen op het dak van campus Boom
Om de studenten van het leertraject ‘alternatieve energie’ optimaal op te leiden, investeert de hogeschool in een reeks didactische stands. De investering in draaibare zonnepanelen die vandaag wordt voorgesteld past daarin. Deze zonnepanelen volgen de stand van de zon en zijn één van de nieuwste snufjes op het vlak van zonne-energie. In de nabije toekomst komen er nog drie didactische opstellingen op het dak. Begin september komt er een labostand windenergie. Hiermee kunnen er simulaties gedaan worden met windinval, windkracht, vorming van de wieken ,… Hierdoor zullen studenten leren technisch een molen te ontwerpen voor een bepaalde toepassing. Daarnaast komt er een nog een opstelling met een warmtepomp, een zonneboiler en een thermisch zonnepaneel, en een warmtekrachtkoppeling die aangesloten wordt op de verwarming van het gebouw.

Bron: Provant Datum: 03-09-2010

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 19°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners