Orderboek van aannemers blijft stabiel

Orderboek van aannemers blijft stabiel

  

Het orderboek van de aannemers bleef de afgelopen zes maanden stabiel. Deze situatie volgt op een ononderbroken stijging van de activiteitsduur sinds de crisis van 2009. Het ontbreken van progressie in het orderboek heeft wel een effect op de conjuncturele beoordeling van de aannemers. Het aantal pessimisten stijgt immers opnieuw.

Orderboek aannemers

Stemming van de aannemers
Ondanks een verbetering van hun stemming in september bleef het conjunctureel vertrouwen van de aannemers verder achteruitgegaan. Zo heeft de groep bouwaannemers met een pessimistische visie aan belang gewonnen. Volgens het gemiddelde op drie maanden vertegenwoordigt deze groep 14,7%. Het aantal optimisten blijft net als de vorige twee maanden stabiel (11%).

Activiteit neemt toe met 0,7%
De bouwactiviteit nam volgens de laatste gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen tijdens het tweede kwartaal van 2011 toe met 0,7% op kwartaalbasis. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2010 steeg de bouwactiviteit met 2,8%.

Orderboekjes: werk voor meer dan 5 maanden
Het aantal maanden verzekerde activiteitsduur evolueerde tussen juli en september wel positief, maar te weinig om een loutere stabilisatie van het driemaandelijks gemiddelde te vermijden. Het orderboek van de aannemers bevat voor deze periode werk voor 5,51 maanden.

Woningbouw: stijging bij nieuwbouw en daling bij renovatie
Tijdens de periode van maart tot mei 2011 werden 10.275 nieuwe woningen toegestaan. Dit is een lichte stijging van 0,1% in vergelijking met de vorige drie maanden, december 2010 tot februari 2011 toen de bouw van 10.262 nieuwe woningen werden vergund.
Het aantal vergunningen voor de renovatie van woningen daalde met 2,8% tijdens de periode van maart tot mei 2011 (7.979 vergunningen). Voor de maanden december 2010 tot februari 2011 bedroeg dit cijfer 8.207 vergunningen.
De recentste trendindicator, die dateert van januari 2011, geeft een stijgende trend aan voor nieuwbouw en een stabiliserende trend voor renovatie. Uit de laatste brutocijfers wordt reeds duidelijk dat deze evoluties zich hebben doorgezet tot minstens februari 2011.

Niet-woningbouw: nieuwbouw en renovatie stijgt
Tijdens de periode van maart tot mei bedroeg het vergunde volume nieuwe gebouwen 12,2 miljoen kubieke meter. Van december 2010 tot februari 2011 werden 7,75 miljoen kubieke meter nieuwe gebouwen vergund. Dit is een stijging van 57,8%. Deze hoge toename aan vergund volume is vooral te danken aan een stijging van het aantal vergunde gebouwen (+9%) in combinatie met een vrij toevallig volume-effect. Dit betekent dat meer proportioneel grotere projecten vergund werden dan in vergelijking met de vorige maanden. Ook het aantal vergunde renovaties nam toe met 13,1% tijdens dezelfde periode (van 1.241 naar 1.404).
De recentste trendindicatoren, die dateren van januari 2011, duiden op een meer uitgesproken stijgende trend voor nieuwbouw dan voor renovatie. Uit de laatste brutocijfers blijkt dat deze evoluties zich hebben verder gezet tot minstens maart.Bron: VCB Datum: 09-10-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners