OCTA+ eerste multi-energieleverancier in België

OCTA+ eerste multi-energieleverancier in België

Vanaf nu biedt OCTA+, sinds lang een van de actoren van de brandstofdistributie, haar klanten ook elektriciteit en aardgas aan. De groep werd opgericht in 1881 en is sinds 1945 gespecialiseerd in de distributie van huisbrandolie. Nu wordt ze de eerste multi-energieleverancier van België en biedt ze zowel brandstof en stookolie als elektriciteit en aardgas aan.

Octa+ - Multi Energieleverancier

Met dit nieuwe dienstenaanbod hoopt OCTA+ de komende vijf jaar 150.000 klanten voor elektriciteit en 50.000 klanten voor gas te overtuigen. Meer dan 100.000 trouwe klanten kozen reeds voor OCTA+ voor hun aardolieproducten.

Een aanzienlijke besparing voor de gezinnen: meer dan 230 euro bezuiniging per jaar
Een voordelige prijzenpolitiek vormde altijd al een strategische pijler binnen de OCTA+ groep. Dankzij lagere werkingskosten, een weldoordacht investeringsbeleid en het behoud van korte distributieketens kan de onderneming haar consument kwaliteitsproducten aanbieden tegen scherpe prijzen.
Voor elektriciteit en aardgas wijkt OCTA+ niet af van deze regel. De onderneming wil een referentierol spelen op de Belgische markt en stelt een tariefrooster voor waarmee een Belgisch gezin meer dan 230 euro per jaar kan besparen in vergelijking met de standaard leverancier.
OCTA+ biedt drie formules aan: vaste of variabele prijzen voor elektriciteit en variabele prijzen voor aardgas. De consument kiest zelf of hij een contract neemt van één, twee of drie jaar.
Op haar internetsite : www.octaplus.be/nl/elektriciteit-gas geeft de onderneming de consumenten de mogelijkheid om de jaarlijkse kostprijs van hun energieverbruik te berekenen.


Octa+ - Multi Energieleverancier

Een bijkomend voordeel voor de multi-energieconsument:
een totale besparing tot 350 euro

Eén leverancier die de vier soorten energie aanbiedt is erg voordelig voor de consument, die zo geld en tijd kan besparen. Een voorbeeld van de direct zichtbare synergie in de portefeuille van de consument, is de OCTA+-Energiepass.
OCTA+ heeft het puntensysteem waarvan de klant geniet bij de aankoop van brandstof en stookolie, uitgebreid naar elektriciteit en aardgas. Elke klant die elektriciteit of aardgas bestelt, krijgt hiervoor spaarpunten. Deze punten staan vermeld op de factuur en worden automatisch toegevoegd aan de OCTA+-Energiepass. Bovendien worden deze punten verdubbeld of verdrievoudigd als de consument intekent op twee of drie energieproducten van OCTA+. Aan de hand van een simulatie werd de totale winst van een gezin van vier personen met één voertuig, dat intekent op drie energieproducten bij OCTA+ (elektriciteit, aardgas en brandstof), geraamd op 350 euro.

Noodzaak van een energiemix:
OCTA+ moedigt hernieuwbare energie aan

OCTA+ werkt in partnerschap met de vennootschap CompenCO2 en stelt de consumenten voor om hun spaarpunten in te ruilen voor een compensatie van hun CO_-uitstoot. De consumenten nemen zo deel aan concrete projecten om de CO_-productie te doen dalen of de negatieve gevolgen van CO_-uitstoot te verminderen. OCTA+ vermeerdert de spaarpunten die ingeruild worden voor een compensatie van de CO_-uitstoot met 20%.
OCTA+ zal 100% groene elektriciteit verdelen, een keuze die zich om economische en filosofische redenen opdringt. Groene elektriciteit is momenteel de goedkoopste op de markt. Om de herkomst van de geleverde groene elektriciteit te bewijzen, overhandigt de onderneming aan de regelgevers herkomstgarantielabels voor alle geleverde elektriciteit. "Als deze trend keert, zullen we de consument laten kiezen tussen groene en gewone elektriciteit. Niettemin zullen we productie van duurzame energie altijd blijven ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst naar een energiemix moeten gaan", legt Etienne Rigo, gedelegeerd bestuurder van OCTA+, uit.
Sinds enkele jaren neemt OCTA+ stappen om minder vervuilende energievormen te ondersteunen. De onderneming heeft zo de kwaliteit van haar huisbrandolie verbeterd door Mazout+ te creëren. Deze stookolie biedt een hoger rendement, een verbeterde verbranding en een betere bescherming van de verwarmingsinstallaties.

Aanwezig in Brussel
OCTA+ zal elektriciteit en aardgas leveren aan consumenten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen aan dezelfde voorwaarden als in de andere gewesten. "We zijn ons bewust van de risico's die we nemen door deze strategie te volgen, maar we zijn ervan overtuigd dat een gezonde concurrentie tussen verschillende actoren onmisbaar is als we een opening van de markten in het Brusselse Gewest willen krijgen", legt Thierry Van Coppenolle, gedelegeerd bestuurder van OCTA+, uit.


OCTA+ is een Belgische onderneming met een stabiel familiaal aandeelhouderschap. Met een geconsolideerde omzet van meer dan 500 miljoen euro (verwachting 2010) verdeelt de OCTA+-groep jaarlijks meer dan 500 miljoen liter brandstof en mazout. De onderneming telt 185 OCTA+-stations in België. Het is het eerste onafhankelijke brandstofdistributienetwerk. De groep stelt rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 250 mensen te werk.

Bron: Octa+ Datum: 11-09-2010

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 24°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners