Nieuwe trends op de markt van de woningkredieten

Nieuwe trends op de markt van de woningkredieten

Vooral een stabilisatie in gemiddelde looptijd van de woningkredieten. Nadat de voorbije drie jaar de gemiddelde looptijd van woningkredieten bleef toenemen, is er nu voor het eerst een stabilisatie vast te stellen. Uit recente cijfers van KBC blijkt dat de looptijd eind 2008 iets meer dan 22 jaar bedraagt, zowel voor kredieten met een vaste als met een variabele rentevoet.

Nieuwe trends op de markt van de woningkredieten

Vooral een stabilisatie in gemiddelde looptijd van de woningkredieten. Nadat de voorbije drie jaar de gemiddelde looptijd van woningkredieten bleef toenemen, is er nu voor het eerst een stabilisatie vast te stellen. Uit recente cijfers van KBC blijkt dat de looptijd eind 2008 iets meer dan 22 jaar bedraagt, zowel voor kredieten met een vaste als met een variabele rentevoet.

Dure woningprijzen

Enkele opmerkelijke vaststellingen:

  • De gemiddelde looptijd van de nieuwe woningkredieten stabiliseert zich voor het eerst in vier jaar tijd
  • Kredietnemers kiezen vooral een vaste rentevoet, al is er een trend naar meer variabele rentevoeten
  • Er is een stabilisering van het geleende bedrag, ondanks de stijging van de vastgoedprijzen tot eind 2008
  • 53% van de kredietnemers is jonger dan 35 jaar; 21% leent als hij ouder is dan 45 jaar. 13 % van de kredietnemers bij KBC is jonger dan 25 jaar.
  • Het vermogensverlies van 150 miljard euro dat de NBB onlangs bekendmaakte, raakt vooral de 50-plussers. Zij zullen moeten putten uit een kleinere reserve als zij de bouwprojecten van hun kinderen nog willen sponsoren.
  • In 2008 verleende KBC in België 9% meer woningkredieten dan in 2007
Volledige cijfers (bron KBC) :

Jaartal Variabele rentevoet Vaste rentevoet
2005 264 maanden 223 maanden;
2006 275 maanden 254 maanden
2007 270 maanden 269 maanden
2008 271 maanden 267 maanden


Vaste rentevoet blijft populair, al kiezen meer en meer kredietnemers voor een variabele rentevoet.
De formules met een vaste rentevoet blijven ook in 2008 het populairst met 85 % op het totale aantal. Al is er een trend waarbij de keuze voor een variabele rentevoet toeneemt. Ten opzichte van 2007 steeg het aandeel van de kredieten met een variabele rentevoet in 2008 tot bijna 17% in de totale productie. Dat is een stijging van meer dan 10 procentpunten. Die stijging is wellicht toe te schrijven aan een daling van de kredieten met een variabele rentevoet (in hoofdzaak de jaarlijks herzienbare rentevoet) in navolging van de dalende rentevoeten van de Europese Centrale Bank.

Gemiddeld kredietbedrag stabiliseert zich ondanks stijgende vastgoedprijzen de voorbije jaren Ondanks de stijging in de vastgoedprijzen de voorbije jaren blijft het gemiddelde kredietbedrag schommelen rond 100 000 euro.

Ontwikkeling gemiddeld kredietbedrag (bron : KBC)

Jaartal Bedrag
2005 93 900 euro
2006 106 620 euro
2007 105 310 euro
2008 102 270 euro


Hoogstwaarschijnlijk zit de kredietnemer aan zijn limiet, want ondanks de stijgende kostprijs van een vastgoed leende hij in 2008 toch geen hogere bedragen. Ook wijst dit volgens KBC-cijfers op een toegenomen aantal verbouwingen in verhouding tot aankoop en nieuwbouw.

Meer dan de helft van de kredietnemers is jonger dan 35 jaar Uit cijfers van 2008 blijkt dat vooral de groep onder 35 jaar een woningkrediet heeft lopen en dat bijna 13% van de kredietnemers jonger is dan 25 jaar:
  • tussen 18 en 25 jaar: 12,80%
  • tussen 26 en 35 jaar: 40,53%
  • tussen 35 en 45 jaar: 25,99%
  • ouder dan 45 jaar: 20,68%
Vermogensverlies treft vooral de oudere bevolking
Begin februari raamde de Nationale Bank dat het totale vermogensverlies onder de Belgen ongeveer 150 miljard euro zal bedragen. Diverse studies tonen aan dat dit vooral de 50-plussers zal treffen. Uit een onderzoek van de KUL van midden 2006 blijkt immers dat 3/4 van het totale roerende inkomen in België wordt verworven door 50-plussers en slechts 1/4 door de leeftijdsgroep tot 50 jaar.
Die studie is gebaseerd op het huishoudbudgetonderzoek van het NIS.

Daarnaast blijkt uit eigen KBC-cijfers van 2008 dat personen met meer dan 75 000 euro roerend vermogen vooral terug te vinden zijn in de leeftijdsklasse boven de 50: 64,5% van de personen met een roerend vermogen van meer dan 75 000 euro is ouder dan 50 jaar, minder dan 18% is jonger dan 40. De generatie van de 50-plussers sponsort regelmatig een deel van de bouwprojecten van hun kinderen. Hun reserve waaruit zij hiervoor kunnen putten is, na de daling van de beurskoersen, een stukje kleiner geworden.

Bron: KBC
21/02/2009

Bron: KBC Datum: 21-02-2009

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 34°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners