Nieuwe premies maar ook voor nieuwbouw ?

Nieuwe premies maar ook voor nieuwbouw ?

   

De Vlaamse regering heeft een aantal maatregelen goedgekeurd die energiebesparende ingrepen in bestaande woningen stimuleren. De verhoging geeft een positief signaal naar de investeringen door gezinnen toe en dit na al de negatieve berichtgeving over de afschaffing van de fiscale kortingen. Maar tegelijk wijst de VCB erop dat er ook nood is aan extra ondersteuning van de nieuwbouw.

Nieuwe premies voor isolerende ramen en zonneboilers

Minister Freya Van den Bossche van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie maakte zopas bekend dat de renovatiepremie voor isolerende ramen wordt verhoogd. Voor inkomens tot € 28.000 en € 56.000 kan hij nu respectievelijk oplopen tot € 6.000 en € 4.500. Ook de premie voor zonneboilers gaat omhoog, van € 200 naar € 550 per vierkante meter.

Positief signaal
Voor de Vlaamse Confederatie Bouw brengt de maatregel goed nieuws. Dat was nodig. Er was een onnodig negatief psychologisch klimaat ontstaan doordat de federale regering de fiscale kortingen voor bijna alle energiebesparende werken afschafte. Zo nam de verkoop van isolatiemateriaal af, ondanks het feit dat de steun voor deze werken niet noemenswaardig verminderde.
De verhoogde premies maken duidelijk dat investeren in energiezuinigheid een rationele beslissing is. De drempel wordt verlaagd, vooral voor lagere inkomens. De terugverdientijd van deze investeringen komt nu op een peil dat niemand meer hoeft af te schrikken. Dit komt de bouwbedrijven en de gezinnen ten goede.

Niet alles gecompenseerd
Maar de VCB benadrukt dat het niet gaat om een volledige compensatie voor de afschaffing van de fiscale korting. Deze trof bijvoorbeeld ook het onderhoud en de vervanging van oude stookketels, de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en de bouw van (of de verbouwing tot) een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning.

En nu de nieuwbouw
Bovendien vraagt de VCB aan de Vlaamse regering om de nieuwbouw niet over het hoofd te zien. Ook in de nieuwbouw van woningen laat een onnodig negatief psychologisch klimaat zich voelen. De omstandigheden zijn goed voor kandidaat-bouwers. De rente is laag en bouwen blijft relatief betaalbaar. Wie zuiniger bouwt dan E70 (dit peil is trouwens vanaf 1 januari 2012 voor alle nieuwbouwwoningen verplicht) kan rekenen op een kosteloze verzekering tegen inkomensverlies.Bron: VCB Datum: 11-03-2012

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners