Nieuw energieovernamedocument

Nieuw energieovernamedocument

   

Elk jaar verhuizen er meer dan 500.000 Belgen. Nog te weinig hebben de reflex om hun meterstanden van elektriciteit en aardgas door te geven. Dit kan nochtans ernstige gevolgen hebben, zoals facturen ontvangen van het verbruik van de vorige huurder of in het slechtste geval de afsluiting van uw energie!

Nieuw Energieovernamedocument

Een goede uitwisseling van informatie bij een verhuis, met name de doorgave van meterstanden is onmisbaar om dergelijke onaangename verrassingen te vermijden.

Lancering van een uniek en gezamenlijk document voor alle marktspelers en voor gans België om een verhuis te regelen

De drie regionale regulatoren, VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) en BRUGEL (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) werken al jaren met de leveranciers en netbeheerders samen om het verhuisproces te verbeteren. Deze samenwerking resulteert vandaag in de lancering van een uniek en gemeenschappelijk formulier voor alle marktspelers en voor gans België. Dit energieovernamedocument moet gebruikt worden telkens er een andere gebruiker komt op een toegangspunt voor aardgas en elektriciteit (dit is het geval bij een verhuizing, maar het document kan ook gebruikt worden bij een overlijden, echtscheiding, verkoop van een woning, …).


Nieuw Energieovernamedocument

Het energieovernamedocument dat vanaf vandaag ter beschikking is bij de regulatoren, de leveranciers en de netbeheerders wordt erkend door alle spelers en vervangt de verhuisformulieren die tot nog toe eigen waren aan elke leverancier. Bij dit document horen veelgestelde vragen en het antwoord hierop. Deze laten begrijpen wanneer het energieovernamedocument moet gebruikt worden, hoe het moet ingevuld worden, waarom er een exemplaar moet bijgehouden worden, wat de waarde is en aan wie de meterstanden moeten overgemaakt worden en tegen wanneer.

Communicatiecampagne van de regionale energieregulatoren en een lijst van Veelgestelde vragen over het wanneer, hoe en waarom van het gebruik van het energieovernamedocument

De regulatoren benadrukken dat het energieovernamedocument geen energiecontract is. Het moet gezamenlijk ondertekend worden door de afnemer die een woning verlaat en de afnemer die in de woning komt. Elke partij moet een ondertekend exemplaar bijhouden. Dit heeft juridische waarde bij een betwisting. Elke partij neemt contact op met zijn energieleverancier(s) om de informatie van het energieovernamedocument over te maken.

“Wij zijn van mening dat unieke en gemeenschappelijke formulieren in de drie gewesten en voor alle marktspelers zullen toestaan om consumenten bewust te maken van het belang van het doorgeven van hun verhuis en op die manier zoveel mogelijk betwistingen van meterstanden te vermijden” verklaren meneer Pictoel, VREG, meneer Ghigny, CWAPE en mevrouw Fauconnier, BRUGEL in koor. Er wordt een informatiecampagne georganiseerd in de drie gewesten. Deze is gericht naar de gemeenten, OCMW’s, huisvestingmaatschappijen en ook naar notarissen en immokantoren. Op die manier willen we het document bij het grote publiek verspreiden en bekend maken.

De regulatoren zijn overtuigd van het belang voor de afnemers van het gebruik van het energieovernamedocument. Denken aan de verhuis van gas en elektriciteit vermijdt enerzijds problemen. Anderzijds laat het ook even stilstaan bij de energiekosten en de keuze van energieleverancier.Bron: Vreg Datum: 20-06-2013

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners