Natuur in de buurt, een unieke samenwerking

Natuur in de buurt, een unieke samenwerking

Op vrijdag 11 januari ondertekenden Natuurpunt en Natagora, natuurverenigingen in respectievelijk het Nederlandstalig en het Franstalig landsgedeelte, hierover een partnershipovereenkomst met Electrabel. Dit voor het behoud van de biodiversiteit in onze natuur.

Natuur in de buurt, een unieke samenwerking

Op vrijdag 11 januari ondertekenden Natuurpunt en Natagora, natuurverenigingen in respectievelijk het Nederlandstalig en het Franstalig landsgedeelte, hierover een partnershipovereenkomst met Electrabel. Dit voor het behoud van de biodiversiteit in onze natuur.

Natuurpunt Natagora Electrabel - Biodiversiteit

De samenwerking tussen de beide natuurverenigingen en Electrabel kadert in de internationale campagne ‘Countdown 2010’ die zich tot doel stelt om het dramatisch verlies van de biodiversiteit – het geheel van dier- en plantensoorten en ecosystemen op aarde – een halt toe te roepen. De overeenkomst loopt van 2008 tot 2010.

Natuurpunt en Natagora ontwikkelden een ambitieus actieplan om in de komende drie jaar een reeks tastbare projecten te realiseren ter ondersteuning van kwetsbare soorten en hun leefgebieden in ons land. De steun van Electrabel aan het project van Natuurpunt en Natagora kadert in een duidelijke keuze van de Groep SUEZ om aandacht te hebben voor het milieu en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met Countdown 2010 wil de Europese Unie de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa tegen 2010 tot stilstand brengen. Om dit doel te bereiken wordt de private sector actief betrokken, weegt biodiversiteit mee in alle Europese beleidszaken en wordt méér geïnvesteerd in onderzoek naar biodiversiteit. Als allerbelangrijkste stap moeten individuele burgers geresponsabiliseerd en betrokken worden. Naast overheden en individuele burgers kunnen ook bedrijven een aanzienlijke bijdrage leveren. Zij kunnen mee het noodzakelijke ‘klimaat’ creëren om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen.

Concrete acties in België

Geïnspireerd door de doelstellingen van het internationale programma ‘Countdown 2010’ lanceren Natuurpunt en Natagora in eigen land de campagne ‘Natuur in de buurt’. Met “markante projecten voor markante soorten” willen de initiatiefnemers individuele burgers en overheden betrekken, verwonderen, engageren en uiteindelijk tot concrete actie aanzetten.

De Landelijke Vlindertelling, op 2 & 3 augustus 2008, is er één van. Naast een inventarisatie van de toestand van onze dagvlinders is het uiteraard de bedoeling om mensen te overtuigen om hun tuin ‘vlindervriendelijk’ in te richten om zo het vlinderbestand te ondersteunen. Aan een pilootproject in 2007 namen ruim 5.000 gezinnen deel.

Een andere landelijke campagne promoot de ontwikkeling van tuinvijvers tot waardevolle leefgebieden voor amfibieën. Eigenaars van een tuinvijver kunnen bij Natuurpunt en Natagora terecht voor tips om de inrichting van hun waterbiotoop maximaal af te stemmen op de behoeften van onze inheemse kikkers, padden en salamanders. De natuurverenigingen hopen uiteraard van zoveel mogelijk vijverliefhebbers jaarlijkse gegevens te ontvangen over de toestand van de amfibieënpopulaties.

Daarnaast zijn er ook middelen beschikbaar om lokale acties op te zetten voor het behoud van bedreigde soorten (vleermuizen, uilen, orchideeën, etc.) én voor de communicatie over die acties naar het grote publiek.

Door 1 miljoen euro te investeren in dit actieplan van Natuurpunt en Natagora en door sensibiliseringscampagnes te organiseren voor haar klanten en personeel, bevestigt Electrabel duidelijk dat zij de natuur een warm hart toe draagt. .

Bron: Natuurpunt - Natagora - Electrabel
15/01/2008

Bron: Natuurpunt - Natagora - Electrabel Datum: 15-01-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners