In 2020 €132 meer voor hernieuwbare energie ?

In 2020 €132 meer voor hernieuwbare energie ?

   

De geplande expansie van hernieuwbare energie tegen 2020 – tot een aandeel van 30% in de totale elektriciteitsconsumptie - kan leiden tot een jaarlijkse meerkost van € 106 tot € 159 per gezin in Vlaanderen, dit volgens Johan Albrecht van denktank Itinera.

Meerkost hernieuwbare Energie

Alvast een troost voor wie zich ergert aan zonnepanelen; de factuur van windturbines in zee zal nog hoger uitvallen.

Hernieuwbare energie heeft een meerkost en deze komt finaal terecht bij de consument. Johan Albrecht van denktank Itinera en Ruben Laleman van de UGent berekenden de impact van hernieuwbare energie op de energiefactuur van het Vlaamse gezin in 2020.

De precieze factuur zal afhangen van de korting die de grootgebruikers zullen krijgen ter bescherming van hun internationale competitiviteit. Bij een beperkte korting voor de grootgebruikers loopt de factuur van de gezinnen op tot € 132; bij een grote korting kijken de gezinnen aan tegen een factuur van € 159. De bestaande beleidscultuur, waarbij men systematisch opteert om de “allerduurste” hernieuwbare energieprojecten te promoten, laat zich de komende decennia betalen door het modale gezin dat al aankijkt tegen de hoogste fiscale druk ter wereld.

De meerkost van hernieuwbare energie voor de consument
Johan Albrecht : “Iedereen erkent de belangrijke voordelen van hernieuwbare energie. Maar heel wat Vlamingen vinden het niet zo leuk ‘om mee te moeten betalen voor de overgesubsidieerde zonnepanelen van de buurman’. De aankondiging van Eandis om de distributiekosten met € 72 per gezin te verhogen ter compensatie van de meerkost of subsidiekost van hernieuwbare elektriciteit, heeft geleid tot een polemiek die dreigt te knagen aan de goodwill van de bevolking tegenover hernieuwbare energie.”

Evenredige verdeling groene stroom certificaten bij alle verbruikers : meerkost van 106 euro in 2020
Johan Albrecht : “ Als gevolg van de ondersteuning van hernieuwbare energie met het systeem van groene stroomcertificaten ( GSC) stijgt tegen 2020 de jaarlijkse elektriciteitsfactuur van het modale Vlaamse gezin met ongeveer € 106. Bij deze berekening gaan we uit van een proportionele verdeling van de GSC-kosten over alle finale verbruikers. De elektriciteitsprijs stijgt voor alle consumenten dus evenredig met hun verbruik.”
In vergelijking met de meerkost die we vandaag al betalen, moet het modale gezin dus rekenen op een bijkomende jaarlijkse meerkost van ongeveer € 75 in 2020. Deze toename is vooral te wijten aan de sterke stijging van de subsidiekosten voor offshore windenergie (windenergie op zee) en aan de doorlopende hoge subsidiekosten voor zonnepanelen (PV-systemen).
Zonder zonnepanelen zou de meerkost per gezin ongeveer € 27 lager uitvallen, maar wordt de doelstelling van 30% hernieuwbare elektriciteit niet gehaald zonder compenserende investeringen in biomassa of biogas. Zeker vanaf 2015 kan de invloed van een toename van de offshore capaciteit op de elektriciteitsprijzen groter kunnen worden dan deze van PV-systemen.

Korting voor grootverbruikers resulteert in hogere bijkomende jaarlijkse factuur voor modale gezin: van € 132 tot € 160
Het proportioneel doorrekenen van de meerkost van de ondersteuning van hernieuwbare energieprojecten kan een nadelige impact hebben op de internationale concurrentiepositie van de grootverbruikers die werken met lage winstmarges en bijkomende elektriciteitskosten niet zomaar kunnen doorrekenen.
“Indien deze grootgebruikers een korting krijgen op hun elektriciteitsfactuur – in die zin dat voor deze verbruikers de GSC-kost dus niet proportioneel wordt doorgerekend in de distributietarieven-, dan moet een disproportioneel aandeel van de meerkost van hernieuwbare energie gedragen worden door de gezinnen. Dit impliceert een hogere bijkomende factuur voor het modale gezin:” zegt Johan Albrecht.Bron: Itinera Datum: 14-08-2011

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 22°C

Max. 25°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners