Meer zwartwerk als registratieregeling verdwijnt

Meer zwartwerk als registratieregeling verdwijnt

De Confederatie Bouw vraagt de regering om de registratieregeling voor bouwbedrijven te behouden. Dit systeem ligt onder vuur omdat het Europees Hof van Justitie besloot dat de registratieregeling een belemmering is voor buitenlandse ondernemingen om in België werkzaamheden uit te voeren.

Meer zwartwerk als registratieregeling verdwijnt

De Confederatie Bouw vraagt de regering om de registratieregeling voor bouwbedrijven te behouden. Dit systeem ligt onder vuur omdat het Europees Hof van Justitie besloot dat de registratieregeling een belemmering is voor buitenlandse ondernemingen om in België werkzaamheden uit te voeren.

Zwartwerk in de bouw - geregistreerde aannemer

Al meer dan 30 jaar kunnen aannemers die zich willen laten registreren hiervoor terecht bij de registratiecommissie. De registratie is uitgegroeid tot een kwaliteitslabel voor bouwbedrijven. Want geregistreerde aannemers zijn in orde zijn met hun sociale en fiscale verplichtingen, vestigingswetgeving, administratieve verplichtingen en hebben de nodige financiële middelen om een aannemingsbedrijf te runnen.

Door de jaren heen heeft de registratie aan belang gewonnen. De overheid heeft systematisch werken met een geregistreerd aannemer gekoppeld aan een fiscale aftrekbaarheid en premies. En enkel een geregistreerde aannemer kan een verlaagd BTW tarief aanrekenen bij renovatiewerken. Het was ook een ernstige stok achter de deur voor de overheid om bouwbedrijven die niet (meer) in orde waren met hun sociale en fiscale betalingen ertoe aan te zetten hun schulden aan te zuiveren. Een niet-geregistreerd aannemer heeft immers moeilijkheden om nog aannemingscontracten te sluiten. De registratieregeling is ook belangrijk in de strijd tegen zwartwerk en andere vormen van deloyale concurrentie.

Met de openstelling van de Europese grenzen werd België veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Het Hof vond de registratie een rem voor buitenlandse ondernemingen om in België te komen werken. België moet dus noodgedwongen de regelgeving wijzigen.

Vakbonden tegen hervorming van de wetgeving

Vandaar de nota die de beleidscel Economie samen met de andere betrokken beleidscellen opstelde. Deze nota behield de geregistreerde aannemer als kwaliteitslabel in de bouwsector. Hij maakte de procedure om geregistreerd te geraken eenvoudiger. Dit wordt dan wel aangevuld met een procedure waarbij bedrijven opgevolgd worden (controle a posteriori). Dit zorgt ervoor dat buitenlandse bedrijven veel gemakkelijker in België aan de slag kunnen.

De vakbonden zijn tegen deze aanpassing en willen het registratiesysteem afschaffen.

“Het is van primordiaal belang dat de registratieregelgeving blijft bestaan”, vindt de Confederatie Bouw. “Daarom moet dit voorstel absoluut ondersteund worden. Op een ogenblik van aangekondigde moeilijke economische tijden is het immers totaal onverantwoord dat nu de deur wagenwijd opengezet wordt naar zwartwerk en andere vormen van deloyale concurrentie. Het is ook totaal onverantwoord om aan de particuliere opdrachtgever, de consument, geen bescherming meer te bieden voor zijn bouw- of renovatieproject.”

De Confederatie Bouw roept dan ook op de registratieregeling als kwaliteitslabel te behouden. Ze vindt dat de regering het stelsel moet aanpassen volgens de nota van de beleidscel Economie.

Bron: VCB
18/12/2008

Bron: VCB Datum: 18-12-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 26°C

Max. 27°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners