Maatregelen nodig om CO2-uitstoot woningen te verm

Maatregelen nodig om CO2-uitstoot woningen te verminderen

De Belgische bouwsector moet maatregelen nemen om de CO2-uitstoot van woningen met 15 procent te doen dalen tegen 2020 in vergelijking met 1990. Zonder betere isolatie en meer renovatie van oude woningen wordt deze Europese doelstelling niet behaald.

Maatregelen nodig om CO2-uitstoot woningen te verminderen

De Belgische bouwsector moet maatregelen nemen om de CO2-uitstoot van woningen met 15 procent te doen dalen tegen 2020 in vergelijking met 1990. Zonder betere isolatie en meer renovatie van oude woningen wordt deze Europese doelstelling niet behaald.

CO2 Emissie

Dat blijkt uit een studie die Isoterra, een initiatief van bouwbedrijven, liet uitvoeren door studiebureau 3E en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL).

Uit de jongste cijfers blijkt dat het globale woningpark in Vlaanderen goed is voor een CO2-uitstoot die 17,5 procent hoger ligt dan in 1990. Zonder maatregelen zal de CO2-uitstoot in 2020 nog 14 procent hoger liggen dan in 1990. Grootste probleem is dat 60 procent van de Belgische woningen dateert van voor 1980 en sindsdien niet meer werd gerenoveerd. Bijna 25 procent dateert zelfs van voor de Tweede Wereldoorlog. Een Belgische woning is vandaag zelfs even slecht geïsoleerd als een woning in Portugal.

In vergelijking met andere Europese landen heeft België een "oud" vastgoedpatrimonium, wat volgens Griet Verbeeck van de PHL in het algemeen gepaard gaat met een weinig efficiënte of zelfs een onbestaande isolatie. Gevolg is een hoog energieverbruik en vaak een beperkt comfort. In België staan nog steeds het meest eengezinswoningen met vier gevels. Het gaat om 33,1 procent van het aantal woningen. "Hier is de kans op energieverlies het grootst", legt Verbeeck uit.

Om de Europese doelstelling van een CO2-reductie van 15 procent voor woningen te behalen, moeten specifiek de oudere woningen gerenoveerd worden. Daarnaast is het volgens Verbeeck belangrijk klassieke verwarmingsketels te vervangen door condensatieketels. Ze prijst ook een aanmoediging van alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen aan. Om een lagere CO2-uitstoot te bereiken, is een combinatie van verschillende maatregelen nodig. Zo is het bijvoorbeeld onvoldoende om tegen 2020 driekwart van alle bestaande woningen in België te renoveren. "In dit geval geval bedraagt de CO2-uitstoot minder dan in het referetiejaar 1990, maar de Europese doelstelling wordt nog niet behaald", zegt Verbeeck. Te combineren oplossingen zijn een derde van alle woningen renoveren, strengere isolatienormen hanteren en ook strengere eisen voor verwarmingsinstallaties gebruiken. De huidige wetgeving kan volgens Verbeeck ook niet als streng omschreven worden. Hoeveel dergelijke maatregelen kosten, heeft de PHL en onderzoeksbureau 3E niet berekend. "Dat is voor een volgende fase".

Toch ziet Verbeeck al een lichte verbetering in het Belgische vastgoedpatrimonium. De woningen die worden bijgebouwd zijn kleiner en ook de bouw van het aantal flats zit in de lift. "Daardoor is het gemiddelde verbruik per woning al gedaald", weet Verbeeck. Dat de bouwsector zijn steentje kan bijdragen in de strijd tegen de opwarming van de aarde is duidelijk. Volgens klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele beschikt de bouwsector over de grootste potentiële reductie inzake CO2. Om een heuse klimaatswijziging in de toekomst te vermijden moet de mondiale CO2-uitstoot met 50 tot 85 procent dalen tegen 2050. "De technische mogelijkheden bestaan, maar we moeten de gedragingen en onze organisatie in vraag stellen", besluit Van Ypersele.

Bron: Gazet van Antwerpen
31/01/2008

Bron: Gazet van Antwerpen Datum: 31-01-2008

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 36°C

Max. 35°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners