Looptijd sociale leningen wordt langer

Looptijd sociale leningen wordt langer

De gemiddelde duur van de sociale leningen afgesloten bij het Vlaams Woningfonds is gestegen van 20 jaar en 11 maanden in 2003 tot 22 jaar en 7 maanden in 2006. Ook bij het sociale woonkrediet verstrekt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is er een stijging van de duurtijd tot 23 jaar en 3 maanden in 2006.

Looptijd sociale leningen wordt langer

De gemiddelde duur van de sociale leningen afgesloten bij het Vlaams Woningfonds is gestegen van 20 jaar en 11 maanden in 2003 tot 22 jaar en 7 maanden in 2006. Ook bij het sociale woonkrediet verstrekt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is er een stijging van de duurtijd tot 23 jaar en 3 maanden in 2006.

Belastingen

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Marino Keulen op een schriftelijke vraag van Dirk De Cock (Spirit).

Logisch
Volgens Keulen is een en ander het gevolg van een logische evolutie, die voortvloeit uit een grotere behoefte aan krediet omwille van de sterk gestegen woonprijzen. "Op de commerciële markt halen woonkredieten op 20 jaar nog maar een aandeel van 24 procent, terwijl dat drie jaar geleden nog de helft was". Het Vlaams Woningfonds en VMSM kunnen thans leningen toekennen met een looptijd tot 30 jaar.

Gevaren
Keulen wil niet ingrijpen op de reglementering betreffende de duurtijd van de leningen maar waarschuwt er wel voor dat sociaal woonkredieten met een langere looptijd ook gevaren inhoudt voor de ontleners. Door de langere looptijd moeten ze meer interesten betalen. Het risico bestaat ook dat men noodzakelijke renovatiewerkzaamheden verder voor zich uit zal schuiven waardoor deze duurder worden. Omdat een langere looptijd de koopkracht van deze groep verhoogt dreigt een inflatoir effect op de prijzen.

Bron: Het Laatste Nieuws
19/03/2007

Bron: Het Laatste Nieuws Datum: 19-03-2007

Sociale media laatjebouwen

Project in de kijker

Max. 19°C

Max. 20°C

Cartoon & Bouwpret

Onze partners